(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Dámy a pánové, myslím si, že je rozumné - před ukončením podrobné rozpravy, protože v rámci podrobné rozpravy mohou ještě zaznít stanoviska poslaneckých klubů - vyhovět přání zástupce klubu KDU-ČSL Jiřího Carbola. Vyhlašuji tedy přestávku pro jednání klubů do 13 hodin. Pak bude polední přestávka a ve 14.30 hodin bude pokračovat jednání Poslanecké sněmovny odpověďmi na ústní interpelace pana premiéra vlády, který je nicméně...

Prosím, pane poslanče Boháči.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Pane předsedající, já se omlouvám, mám úplně jiný problém, než abych se bál. Chtěl bych říci, že u hlasování číslo 203 jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti. Nezpochybňuji hlasování. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Určitě to řádným způsobem bude zohledněno ve stenozáznamu. Poslanec Marek Benda. (Chce svolat poslance ODS.) Já jsem přerušil jednání, mikrofon je váš.

 

(Jednání přerušeno ve 12.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP