(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane kolego, přečíst ho můžete a pak se k němu musíme vrátit zpátky. Takže teď se hlásí s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, prosím, abyste sdělil mému ctěnému kolegovi Jandákovi, že přestože jsem byl nemocen, tak jsem mailem dostával všechny podkladové materiály a důkladně jsem si je přečetl. Dostal jsem samozřejmě jak analýzu právní kanceláře Kříž a Bělina, tak jsem dostal analýzu pana profesora Gerlocha. Ta analýza ale nic nehovoří o porušování povinností ČTK, ta pouze hovoří o správnosti postupu při jmenování a odvolávání ředitele ČTK, a hlavní důvod nesouhlasu s tvrzením advokátní kanceláře Kříž a Bělina zakládá profesor Gerloch na tom, zdali je ta fikce, že je výpověď nutné doručit jak radě, tak ještě zaměstnavateli jako ČTK, zdali je toto nutné, nebo zdali doručení Radě ČTK se považuje za doručení zaměstnavateli. Tam pan profesor Gerloch dochází k jiným závěrům než advokátní kancelář Kříž a Bělina. Nicméně z tohoto vysoce pracovněprávního sporu nelze vyvozovat žádné porušení povinností ČTK ve smyslu § 2 zákona o ČTK.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Carbol.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já vás nechci dlouho zdržovat, jen bych chtěl upozornit na to, že se ukazuje, že problematika je mnohem složitější, než bylo uvedeno původně v těch materiálech, a proto před závěrečným hlasováním požádám za klub KDU-ČSL o přestávku na klub. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Carbolovi. Hlásí se paní poslankyně Levá. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo. Já bych chtěla říci, dámy a pánové, že se mi nezdá vhodný příklad uvedení to, že jednou byla odvolána Rada pro RTV a potom soudní cestou se domáhá náhrad a bylo jí dáno za pravdu, že důvody nebyly dostatečné. To je, jako kdybychom řekli: jednou se udělala chyba, tak pozor, už příště nikdy žádnou radu neodvolávejme. Teď se také chyby staly. Netvařme se, že tam ty chyby nebyly. A myslím si, že ten, kdo pozorně naslouchal, ty chyby i slyšel, i když se o ten problém blíže nezajímá.

Souhlasím s kolegou Plevou v tom, že zákon o ČTK by bylo potřeba změnit, a to i ve smyslu tom, že členové rady jsou opravdu slabým slovem mizerně odměňováni, nemají dostatečný podpůrný aparát, který by jim pomáhal při zpracovávání jednotlivých podnětů, které dostanou, a možná i to přetížení je na vrub toho, že se potom k některým chybám rada dopracovala. Jestli opakovaně v jedné kauze, jestli to lze považovat za opakování, anebo je potřeba několik kauz, ve kterých by rada selhala, to je také sporné, to se na mě nezlobte, to může každý z nás, jak jsme tady, vidět také různě. To je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Levé. O slovo se přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní kolegyně Levá mě napadá..., nebo napadá, ona mě nenapadla, ona mluvila velmi smířlivě, ale obviňuje z něčeho, co jsem neřekl. Já jsem přece neřekl, že když jsme udělali jednou chybu, tak už nikdy nesmíme žádnou radu odvolat. Samozřejmě můžeme, ale na základě skutečně takových důkazů a takových pochybení, tak nezpochybnitelných, abychom to zase před soudem neprohráli. Jestliže jednou uděláme takovou chybu a podruhé ji zopakujeme úplně stejně, to znamená tak, že prostě u každého normálního soudu tuto kauzu musíme prohrát, pak je mou povinností před tímto varovat.

A co se týče změny zákona o ČTK, chtěl bych skončit jako Marcus Tullius Cato v římském senátu: ostatně soudím, že ČTK musí být privatizována.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já jsem velice rád, že některé názory máme stejné s panem kolegou Plevou, ale nějak se mu to zatím za ty tři roky nedaří a předtím také ne, ale to je jedno.

Já jsem chtěl říci, pane kolego prostřednictvím předsedajícího, to, co jsem zde přečetl, jakým způsobem byly zprávy, faktické zprávy uváděny a neuváděny, jak reagovaly protistrany - to všechno vám připadá normální? Co ještě chcete, abychom řekli, že to prostě dělají špatně a že to byla celková manipulace a od rady nezvládnutelná záležitost? Odpusťte. Jestli pak pan předsedající dovolí, tak bych přesto přečetl usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já dovolím, samozřejmě, protože to usnesení můžete přednést i v obecné rozpravě, ale bude lépe, když ho přednesete až v podrobné rozpravě, protože ho pak nebudeme muset opakovat. Jinak čas v obecné rozpravě je vaším časem, ne mým časem.

Dámy a pánové, hlásí se ještě někdo? Pan poslanec Michal Doktor. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: S krátkou replikou, nikoliv dlouhým vystoupením. Já sedím v kanceláři, omlouvám se tímto za svou nepřítomnost, i když duchem jsem přítomen zde a pláči, kolegyně a kolegové. Od včerejšího hlasování o státním rozpočtu a při vědomí toho, jaké dluhy jsme zde napáchali, mě bolí u srdce, a když sleduji tuto rozpravu, tak se ta bolest ještě stupňuje. Řekl bych, že přepočet nákladů věnovaných debatě o této věci, nákladů Poslanecké sněmovny, a debata věnovaná tomuto tématu jsou větší nežli náklady, které vynakládá daňový poplatník na existenci té instituce jako takové, a prosím Poslaneckou sněmovnu, aby si zachovala zdravý rozum, pojala rozhodnutí, při kterém po úvaze ponechá ještě zbytky hodnoty know-how, která ta instituce má, a zprivatizuje ji dříve, než ji podobné spory definitivně zničí. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. S avizovaným vystoupením vystoupí pan poslanec Vítězslav Jandák. Takže pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Já bych, kolegové a kolegyně, přednesl návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky po přednesení zprávy o situaci v České tiskové kanceláři a následné rozpravě konstatuje

1) Česká tisková kancelář neplní dle § 6 odst. 3 zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, své poslání podle § 2 téhož zákona,

2) Rada ČTK dle § 6 odst. 3 zákona č. 517/1992 Sb., o ČTK, neplní svoji působnost uloženou jí zákonem podle § 8 odst. 1 písmeno a). Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Kdo dále vystoupí v podrobné rozpravě? Pokud nikdo, tak se ptám a volám k mikrofonu pana poslance Carbola, který avizoval žádost o přestávku na jednání poslaneckého klubu.

 

Poslanec Jiří Carbol: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já myslím, že z těch předchozích vystoupení je každému jasné, o jak vážnou situaci jde, a nechtěli bychom udělat stejnou chybu jako někdy v minulosti. Proto žádám o čas pro klub KDU-ČSL do 13. hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Já vám asi vyhovím - ale slovo má pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Ještě snad poznámku. Já začínám být rozčarován. Čeho se bojíte, kolegové? Vy se bojíte rad? Já se ptám, čeho se bojíte! Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Jiří Carbol s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Carbol: Já bych panu poslanci Jandákovi prostřednictvím předsedajícího chtěl říct, že se nebojíme. Nechceme prostě udělat chybu. Já vás mám velmi rád. Já vaši pohádku o těch oříšcích miluji, můj otec také, celá rodina, takže se opravdu nebojíme, ale jde o to, že nechceme dělat chyby. Myslím si, že si občané nezaslouží, abychom tady uspěchaně něco rozhodovali. A přece nechcete říci, že se jedná o nějaký jednoduchý problém.***
Přihlásit/registrovat se do ISP