Stenografický zápis 66. schůze, 8. prosince 2009


(Jednání zahájeno ve 14.07 hodin po několikerém napomínání ke ztišení a usazení do lavic.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Jan Husák
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Mach
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Mach
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bratský


159. Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha, Ivany Levé, Miroslava Opálky, Jaroslava Krákory, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslankyně Dana Filipi
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslankyně Ivana Levá
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Kateřina Jacques


45. Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Františka Bublana, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 815/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Benda
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec František Bublan
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec František Laudát
Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloš Melčák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


58. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Votava
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Pleva
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bratský


57. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Martin Říman
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP