(18.50 hodin)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Je to tak. Já myslím, že pan poslanec Říman, prostřednictvím paní předsedající, špatně poslouchal. Není přece možné posuzovat izolovaně pouze jednu změnu daně. Co se stalo 1. ledna 2008? Vy jste zavedli rovnou daň. To znamená zrušili jste jednotlivá pásma daně z příjmů, nahradili jste je jednou sazbou, ovšem z konstrukce tzv. superhrubé mzdy, to znamená, že nejvyšší příjmy již nejsou zdaňovány 32 %, tak jak byly za naší vlády, ale jsou zdaňovány sazbou 15 % ze superhrubé mzdy. To je systém, který vy jste tady zavedli. To znamená, že 2 % nejbohatších daňových poplatníků za naší vlády platila sazbu daně 32 % z hrubé mzdy a za vaší vlády platí sazbu 15 % ze superhrubé mzdy. Jsou na tom lépe, nebo hůře, než byla předtím ta 2 % těch nejbohatších?

A teď se podívejme na ty ostatní. Vy jste od 1. ledna 2008 zvedli sníženou sazbu DPH z 5 na 9 %. Za naší vlády se z každého nákupu, když si lidé šli nakoupit potraviny, platilo DPH 5 %. Od 1. ledna 2008 díky vám se platí sazba daně 9 %. Když si za naší vlády lidé pořídili vlastní bydlení, tak platili sazbu 5 %, za vaší vlády už je to 9 %. Když si pořídili léky v lékárně, tak z léků platili sazbu 5 %, za vaší vlády je to 9 %. Vy jste zvýšili DPH. Nutila vás k tomu Evropská unie, jak tady dojemně líčil pan poslanec Nečas? Ne, žádná Evropská unie vaši vládu ke zvyšování DPH nenutila. Proč jste to udělali? No proto, abyste kompenzovali výpadky daně z příjmů od těch 2 % nejbohatších daňových poplatníků. To znamená 2 % získala úžasnou daňovou úlevu a všichni ostatní daňoví poplatníci to každý den, když jdou nakupovat, platí ve zvýšeném DPH. Pokaždé, když si pořídí léky, platí to ve zvýšeném DPH. Pokaždé, když jedou veřejnou dopravou, platí to ve zvýšeném DPH. Když platí vodné a stočné, tak to platí ve zvýšeném DPH. Ty vaše daňové úlevy pro nejbohatší.

Co jste udělali pak? Zvedli jste spotřební daně. Nutila vás k tomu Evropská unie? Nenutila. Udělali jste to proto, abyste kompenzovali daňové výpadky.

Já nesouhlasím s tvrzením, že na zavedení rovné daně tady vydělaly rodiny s dětmi. Ano, rodiny s dětmi vydělaly na tom, když jsme za naší vlády zavedli společné zdanění manželů s dětmi. To byl jednoznačný přínos a to velkému množství rodin s dětmi pomohlo a 300 tisíc rodin s dětmi uplatňovalo společné zdanění manželů s dětmi. Zeptejte se jich, zeptejte se těch 300 tisíc rodin, co pro ně bylo výhodnější, jestli ta vaše tzv. rovná daň, nebo společné zdanění manželů s dětmi. Odpovědí vám, že to druhé, že společné zdanění manželů s dětmi pro ně bylo mnohem výhodnější než systém tzv. rovné daně.

Vy jste ještě navíc těmi vašimi daňovými změnami, které byly všechny úplně hloupě koncentrovány na jediný den, na 1. leden 2008, navíc zvýšili inflaci v roce 2008 a jenom ta vaše inflace, která v tom roce dosáhla více než 6 %, tak ještě lidem sežrala jejich úspory. Vy jste přispěli k tomu, že se snížila reálná hodnota úspor obyvatel díky inflaci, kterou jste jednorázově vyvolali vašimi nekompetentními daňovými změnami. To byl také výrazný příspěvek k tomu, aby se zlepšila životní situace domácností.

Další vynikající příspěvek bylo zavedení poplatků ve zdravotnictví, tím jste určitě také zvýšili reálné příjmy domácností, zejména rodin důchodců. Myslím, že se můžete zeptat kterékoli rodiny důchodců, jestli se jim po zavedení vaší zdravotnické daně zvýšily, nebo snížily jejich reálné disponibilní zdroje, jak to v roce 2008 ve skutečnosti dopadlo.

Já myslím, že byste se neměli schovávat za sociální demokracii, neměli byste se schovávat za to, že debata o zavedení stropů už tady trvá řadu let. Měli byste se jasně přiznat k tomu, ve prospěch jakých skupin vaše strana ODS realizuje svoji daňovou politiku. Proč se to stydíte říct? Proč se stydíte říct, že děláte daňovou politiku ve prospěch 2 % nejbohatších obyvatel v naší zemi? Tak to řekněte na rovinu. My zase říkáme, že chceme dělat daňovou politiku ve prospěch středně- a nízkopříjmových skupin, a proto také koncipujeme návrh na posílení daňové progrese způsobem, který nepostihuje negativně ani středněpříjmové skupiny, ani nízkopříjmové skupiny. Postihne negativním způsobem pouze ta 2 % nejbohatších, kterým ale vaše daňová reforma výrazně ulevila a která v minulých třech letech mohla inkasovat benefity snížení mezní daně z příjmů a zavedení tzv. rovné daně.

A pokud jde o ekologické daně, tak já bych chtěl jenom konstatovat, že já jsem nevyjednával přístupovou smlouvu za Ministerstvo financí. V době, kdy jsem přišel na Ministerstvo financí, tak již tato kapitola byla uzavřena a nebylo možné do ní zpětně vstupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážení občané, když dva se perou, a tady to jistě vidíte, tak občan brečí. Řekněme si upřímně, k čemu tady dochází, protože ti dva největší, kteří se tady dneska hádají už dvě hodiny, tak nakonec odhlasují Janotův balíček, s největší pravděpodobností odhlasují zítra státní rozpočet a to vám, milí občané, nic, nic pozitivního nepřinese.

Takže nechte toho divadla, řekněte si každý, co jste dneska pro ty lidi opravdu udělali, abyste jim ulehčili v době hospodářské krize, a přestaňme tady hrát tu habaďuru. Já vím, že kamery jsou přitažlivé, ale mámo, táto, já se večer uvidím v televizi, toho už tady dneska bylo dost!

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou poznámkou pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady nebudu komentovat to, že nás zástupci strany s takovou historií, jako je Komunistická strana Čech a Moravy, poučují o tom, co máme a nemáme dělat pro lidi. Oni to tady dělali 40 let a všichni víme, jaké byly důsledky. To za prvé.

Za druhé bych položil řečnickou otázku Poslanecké sněmovně. Hádejte, který ministr financí poprvé v dějinách České republiky navrhl zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty: a) byl to Miroslav Kalousek, b) byl to Vlastimil Tlustý, c) byl to Bohuslav Sobotka. Za c) je správně, byl to Bohuslav Sobotka v roce 2002. Ano, můžeme se bavit, že to bylo nižší zvýšení, než bylo navrženo, nicméně tabu bylo prolomeno, takže jediné, o čem se bavíme, je výše tohoto navýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty. To za prvé.

Za druhé to, že pan kolega Sobotka nesouhlasí s jasnými fakty, když říká nesouhlasím s tím, že rodiny s dětmi vydělaly... No nesouhlasit můžete, ano. To již říkal známý psycholog Jung, že teorie mi problémy nedělají, ty mi dělají fakta. A vy jste přesně ten případ. Protože na to je prostě tvrdá statistika rodinných účtů, které jednoznačně ukazují, že rodiny s dětmi v roce 2008 proti stavu z roku 2007, kdy bylo společné zdanění manželů, dosáhly čtyřprocentního reálného čistého nárůstu příjmů. To znamená daňový systém zavedený od 1. ledna roku 2008 je pro rodiny s dětmi výhodnější v celoročním součtu, než bylo zavedení společného zdanění manželů. To jediné, co tam působí, byla ona psychologie, že v jeden den prostě dostali najednou větší balíček financí, zatímco tady to bylo rozprostřeno do 12 měsíců.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Tak, dvě minuty a poslední dvě minuty náleží panu poslanci Škromachovi. Vzdává se své technické poznámky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že do rozpravy je přihlášeno šest poslanců, přerušuji projednávání tohoto bodu a končím dnešní jednací den. Dovoluji si vás upozornit, že zítra se budeme zabývat v pořadí třetím čtením státního rozpočtu pro rok 2010 a body 11, 55, 162, 163, 56, 89 a 46, které jsou z našeho rozhodnutí pevně zařazenými body pro zítřejší dopoledne.

Přeji vám všem příjemný večer.

 

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP