(18.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická - pan poslanec Nečas, poté pan poslanec Opálka, taktéž s faktickou.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, mě docela zaujala ta víra v magický vliv Občanské demokratické strany na irskou daňovou politiku, který tady právě dokumentoval pan poslanec Škromach, který řekl: poslechli nás, a kde skončili. Já si myslím, pane poslanče, rád vám to vysvětlím potom v zákulisí, že je to podstatně složitější problém, který primárně souvisí především s fixací na euro a s fixací směnných kurzů, proto se v těchto problémech ocitla země, jako je Maďarsko s vysokou složenou daňovou kvótou, dokonce z hlediska OECD nejvyšší, i země s nízkou daňovou kvótou, mimochodem malými veřejnými dluhy, pouze ve výši 15 % HDP, jako je Lotyšsko. To za prvé.

Za druhé. Poukazovat tady na propad deficitu státního rozpočtu v letošním roce od člena vlády, která způsobila stomiliardový deficit v roce 2006, kdy byl šestiprocentní růst hrubého domácího produktu, a kdy v letošním roce je pokles HDP o více než 4 %, je prostě za hranicí nestydatosti a myslím si, že takto by to mělo být bráno. Není ostuda mít takový deficit v situaci, kdy je více než čtyřprocentní pokles HDP. Je absolutní ostuda mít stomiliardový deficit, když je rekordní růst ve výši 6 % HDP. (Potlesk v pravé části sálu.)

Další nestydatost, která tady zazněla, je samozřejmě nestydatost, která označuje zavedení stropu na zdravotní a sociální pojištění za nemorální, jak to tady předvedl pan poslanec Sobotka. Chtěl bych tady připomenout vládní návrh zákona o nemocenském pojištění, který byl schválen vládou, ve které pan poslanec Sobotka byl místopředsedou, podobně jako pan poslanec Škromach, který počítal - a teď poslouchejte, kolegyně a kolegové ze sociální demokracie - pro rok 2007 s pětinásobkem, pro rok 2008 se čtyřnásobkem a pro rok 2009 s třínásobkem průměrného platu. Čili vy jste tady navrhli pro letošní rok třínásobek průměrného platu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Váš čas, pane poslanče, pro faktickou. Omlouvám se a děkuji vám za pochopení.

S další faktickou pan poslanec Opálka, poté páni poslanci Sobotka a Škromach s faktickými poznámkami. Pane poslanče Opálko, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Členové vlády, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom krátce reagovat na vystoupení kolegy Římana, kdy on ukazoval ty dvě křivky, které se někde střetnou. Stejný problém je s nominální a reálnou příjmovou kvótou čili mzdou. Ono totiž nominálně si opravdu všichni pomohli, ale reálně ne. Protože to, co si museli a musí zaplatit, co dříve šlo z veřejných financí, o co mají více na hřbetě, tak to samozřejmě dopadá na ty nízkopříjmové skupiny, které nominálně získaly daleko méně, daleko více. To jenom na dopřesnění.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já myslím, že každý, kdo se podívá do čísel, tak ví, že strukturální deficit v roce 2008 byl stejný jako v roce 2006. V roce 2008 už fungovala reforma ODS a byla tady Topolánkova vláda. V roce 2006 byl stejný strukturální deficit jako v roce 2008.

Další poznámka je jednoduchá. To, co já označuji za amorální, je souběh stropů a rovné sazby daně z příjmů. To je amorální. Když jsme navrhovali stropy na sociální a zdravotní pojištění, tak nás ani ve snu nenapadlo, že tady někdo bude chtít zlikvidovat daňovou progresi. Protože právě souběh stropů a rovné sazby daně z příjmů a konstrukce zdaňování superhrubé mzdy vede přesně k tomu amorálnímu jevu, který jsem popsal. To je ten problém. Kombinace všech těchto tří faktorů.

A pokud jde o to, kdo si daňovou reformou pomohl, samozřejmě že to, co jste těm lidem dali, těch několik desetikorun nebo stokorun, které získaly středně- nebo nízkopříjmové skupiny na tzv. rovné dani, jste jim okamžitě sebrali vyšší DPH, vyššími spotřebními daněmi, novými ekologickými daněmi, prostě nepřímým zdaněním jste těm lidem z kapes vytáhli všechny peníze, které jste jim takzvaně nechali zavedením rovné daně. Ale u těch vysokopříjmových, ti inkasovali stovky tisíc. Stovky tisíc! Někteří i miliony korun díky rovné dani. Tak pro ty to zvýšení DPH byla legrace. Zvýšení DPH ale nebyla legrace pro lidi se středními a nízkými příjmy. (Výkřiky z řad ODS, potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Nevystupoval bych, ale já myslím, že pan poslanec Nečas by měl šetřit výrazy nehorázně a podobně. Já bych od něho očekával trošku slušnější vystoupení, nikoli neustále toto řekl bych až vulgární napadání, a trošku více argumentů. Nerozumím tomu, proč tady už několik předřečníků hovořilo a spojovalo moje jméno s tím, že je nějaký problém se zastropováním sociálního pojištění. To je v pořádku. Protože tak to bylo navrhováno. Je to otázka posuzovat samozřejmě v kontextu daňového systému, ta progrese, pokud je v systému sociálního a důchodového, je daná v zásadě způsobem, jak se vypočítává důchod, protože tam je určité zvýhodnění vůči níže příjmovým skupinám, to je prostě dané v tom systému, to nakonec vychází z náhradového poměru, který je v systému zavedený. Takže abychom tady zbytečně neplácali o věcech, které spolu zásadně v této chvíli nesouvisejí.

V této chvíli projednáváme zavedení dalšího daňového pásma, pásma nad 100 tisíc Kč. A mě mrzí a docela je mi líto, že jako poslanci vlastně žádné vyšší daně platit nebudeme. A to mě docela mrzí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická poznámka pan poslanec Petr Nečas. Pan poslanec Martin Říman vzápětí taktéž s faktickou.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, údaje, které tady opět použil pan předseda výboru Sobotka, jsou velmi nepřesné. Může se podívat do statistiky rodinných účtů, které jednoznačně prokazují, že v roce 2008 dosáhly rodiny s dětmi reálného čistého nárůstu příjmů 4 % a že je to nejvyšší reálný nárůst čistých příjmů za posledních šest let, která byla předtím, včetně vlád sociální demokracie. Takže to znamená, že rodiny s dětmi jednoznačně vydělaly na zavedení této daně, jednoznačně na něm vydělaly střední vrstvy, právě ty, které mají děti. To za prvé.

Za druhé. Považuji za neuvěřitelné, že v předchozím expozé pan předseda rozpočtového výboru hodil na nás zavedení tzv. ekologických daní. Kde se objevily ekologické daně v našem daňovém systému? Objevily se tak, že vláda, kde byl pan poslanec Sobotka ministrem financí, vyjednala při vstupu do Evropské unie to, že jsme byli povinni je zavést od roku 2007. Nevyjednali vůbec žádnou odkladnou lhůtu. Oni to takto špatně dojednali a my jsme byli povinni i na základě přístupové smlouvy bohužel tyto ekologické daně na energie zavést. Mimochodem jsme je zavedli v takovém objemu, s takovými výjimkami, že jsme dosáhli absolutního možného dosažitelného dna.

Čili vy jste selhal, pane Bohuslave Sobotko, což vám vzkazuji prostřednictvím předsedající, při vyjednání přístupové smlouvy jako ministr financí, nedohodl jste mnohaletý odklad, jako si dohodla většina nováčkovských zemí, a pak nám nadáváte, že na základě této přístupové smlouvy přesně k datu, ke kterému jsme byli povinni tento návrh zavést, jsme to zavedli. To je neuvěřitelné! (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom zopakovat znovu na mikrofon a připomenout pro záznam ten historický okamžik, který se tady odehrál před několika málo okamžiky, kdy jak představitel komunistů, tak představitel sociálních demokratů přiznali, že zavedení rovné daně v České republice znamenalo příznivý fiskální příjem pro každého daňového poplatníka, od těch nejméně vydělávajících až po ty ostatní. Bylo to tady řečeno panem Opálkou a panem Sobotkou. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S přednostním právem pan poslanec Sobotka. Pan poslanec Hovorka, předpokládám, řádná přihláška. (Souhlas.) Pane poslanče Sobotko, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP