(18.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Každý, kdo by teď sliboval snižování daní, kdo by sliboval, že daně nebude zvyšovat, tak by ale měl současně říci, jakými škrty se vypořádá s takto rozsáhlým strukturálním deficitem, který s sebou Česká republika dlouhodobě táhne. A já si myslím, že musíme chtít, aby na daňové změny nedopláceli jenom lidé se středními a nízkými příjmy, aby veškeré tyto operace neplatili jenom lidé ze středně- a nízkopříjmových skupin. Jestliže tady budou neustále jenom padat návrhy na zvyšování nepřímých daní, na sjednocování sazby DPH, na zvyšování spotřebních daní, tak to jsou přece daně, které platí všichni, bez rozdílu, jestli jsou, či nejsou ekonomicky aktivní, bez rozdílu, jaká jim ekonomická aktivita přináší osobní benefity. Není možné stavět vývoj české daňové soustavy v příštích letech pouze na pohybu v oblasti nepřímých daní a současně se nepokusit posílit daňovou progresi a spravedlnost u daně z příjmů fyzických osob.

My nenavrhujeme nic, co by bylo extrémního, nic, co by bylo extrémního z pohledu naší historie, z pohledu současné evropské reality ani z pohledu do budoucna. Já si myslím, že v Evropě ta diskuse, která dneska probíhá, je spíše diskusí o tom, jak zvýšit příjmy jednotlivých veřejných rozpočtů, jak se vypořádat s dopady hospodářské krize, a nezaznamenal jsem debatu, která by v kterémkoli státě vedla k tomu, že se budou prosazovat myšlenky na snížení daňové progrese a na snižování mezní sazby u daně z příjmů fyzických osob.

Náš návrh, který předkládáme, je součástí hlavního proudu, je to návrh, který není neobvyklý, je to návrh, který nepoškodí naši ekonomiku, zasahuje přesně ty příjmové kategorie, které mohly v minulých letech nejvíce těžit z kombinace prosazení rovné daně a současného zastropování odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Odstraňuje daňovou degresi, ke které dnes dochází u nejvyšších příjmových kategorií. Já si myslím, že tento návrh si zaslouží, aby prošel do dalšího čtení a byl podroben v Poslanecké sněmovně další diskusi. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktické poznámky. Paní poslankyně Navrátilová je přihlášena k faktické poznámce, poté pan poslanec Doktor a pan poslanec Říman. S řádnými přihláškami páni poslanci Laudát, Nečas a Tlustý. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ludmila Navrátilová: Já si myslím, že už nemám moc co dodávat, tady předřečník vlastně všechno řekl. Já bych chtěla jenom upozornit, jak se tady pořád zprava ozývá o rovné dani, tak to opravdu není rovná daň. Přece nemáme rovnou daň, když neplatíme stejné daně. Tím, že někdo má strop, někdo nemá, tak ta daň rovná není. (Výkřiky a hluk z pravé strany.) A jenom bych chtěla upozornit, porovnávat daňový systém v Německu a ve Francii je naprosto scestné, protože oni tam mají úplně jiný výpočet. Cožpak oni tam mají superhrubou mzdu, pane kolego? (Pokřikování zprava.) No ale superhrubou mzdu jsme nevymysleli my jako ČSSD, pokud vím.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pánové, nepokřikujte na dámu!

 

Poslankyně Ludmila Navrátilová: Takže já si myslím, že vůbec nejde porovnávat daňový systém v jednotlivých zemích, když tam mají daleko jiné úlevy a vypočítávají z jiného základu daň samotnou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Doktor. (Velký hluk zprava.)

 

Poslanec Michal Doktor: Pan kolega Mencl mě napomíná. Chtěl bych jej ujistit, že to bych dámě neudělal.

Dovolte tři poznámky, resp. faktické poznámky k vystoupení pana poslance Sobotky.

Pro mě za mě, ať sociální demokraté klidně obhajují zvyšování daní, já jenom z tohoto místa říkám a budu opakovat, že v současném stavu ekonomiky zvyšovat příjmy daní je prostě nemravnost a svatokrádež. Vy klidně tvrďte cokoli jiného. Změnou, kterou navrhujete, procyklický stav, resp. procyklickou závislost a působení českých daní jenom zvýšíte a příští krize bude jenom o to horší.

Co se týče stropů, to tady zaznívá poměrně často. Já jsem si psal ty přívlastky: amorální, asociální, nepřítomný pan Paroubek občas používá "jehož jméno si nepamatuji", přívlastek cynické. Já bych to, kolegové ze sociální demokracie, snad i přijal. A doufám, že touto mou výtkou, kterou vzápětí vyslovím, už to vyřešíme jednou provždy. To bych ovšem nesměl vědět, že pod vládním návrhem na zavedení stropu z roku 2005 je podepsán Bohuslav Sobotka - a jsou to jenom koncepční materiály, neříkám že sněmovní tisky - Zdeněk Škromach, Jiří Paroubek, každý ve funkcích, které tenkrát zastávali. A pokud chce vystoupit kdokoliv s další výtkou směřující ke mně, pak musím říci, že tehdy pracovní koncept Občanské demokratické strany byl z hlediska progrese nebo flexibility dokonce těžkopádnější než ten váš, protože zatímco my jsme navrhovali jako zápočtovou základnu pětinásobek, vy jste navrhovali to uzavřít na čtyřnásobku, takže jste byli vlastně progresivnější a konkurenceschopnější z hlediska toho, co po vás okolní svět chtěl, nežli my.

A pokud se týče omluvy nebo pointy vyprávění o tom, že tento návrh je součástí hlavního proudu Evropy, prosím, klidně si tomu tak říkejte, ale dnešní hlavní proud Evropy je nekonkurenceschopný. Prosím vás, podívejte se na toho, kdo těží největší benefity (upozorění na čas) z problémů světové hospodářské krize, a z ní Evropa nevyjde posílena. (Potlesk z pravé strany.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S další faktickou pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Nedávno jsem se díval v rožnovském skanzenu na starodávný kolovrátek a věru mě nenapadlo, že jeden z nejhorších zvuků, které člověk může poslouchat, je jeho zvuk.

Pan poslanec Sobotka tady hovořil o tom, že amorální na našem systému je, že díky stropům na zdravotní a sociální pojištění se v určité fázi dostává poplatník do degrese, do degresivní daně. Já chápu, že na právnické fakultě se matematika moc nevyučuje, ale jedná se pouze o dvě přímky, které se dříve nebo později protknou, a prostřednictvím předsedající pane poslanče, každý systém, který je zastropován, co se týče pojištění, a to v podstatě všechny moderní systémy v těch zemích, o kterých jste hovořil, jsou, tak dříve nebo později při určité výši platu se stanou degresivními. Jsou to dvě přímky, které se protnou.

Co se týče otázky, kterou jste položil, kdo na rovné dani vydělal, tak je prokazatelné opět jednoduchými výpočty, že všichni daňoví poplatníci, bez rozdílu všichni.

A o tom, že váš boj proti rovné dani je politický, nikoli věcný, svědčí jedna věc. Co se týče sociálního a zdravotního pojištění, my jsme žili, žijeme a vzhledem k vašemu návrhu zřejmě budeme nadále žít v systému rovné daně, která je daleko vyšší než to, čemu se říká rovná daň, protože za sociální a zdravotní pojištění odvádíme všichni více než na daních a sociální a zdravotní pojištění je rovná daň. Tam je jedna jediná sazba, ať berete kolik berete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Faktická pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, je zajímavé sledovat tuto divokou diskusi, plnou argumentů, co je lepší a co je horší. Nejsou lepší a horší daňové systémy, prostě každý má jinou představu a každý by se k ní měl přihlásit. Ani ty nejnižší daně nechce nikdo platit. Nikdo je neplatí rád, ale prostě odvěků se daně platí. A jestli ODS má jiný názor... Jejich daňová politika se projevila v astronomickém deficitu letošního roku, ve státním rozpočtu - téměř 200 miliard. (Výkřiky z pravé strany.) Takový deficit tady nepamatujeme. Já vidím, že se k tomu ODS hlásí bujarým pokřikem: My za to můžeme! My tu zodpovědnost neseme! Je dobré se k tomu přihnat, vážení kolegové a kolegyně z pravého spektra.

V této situaci prostě sociální demokracie chce jít cestou těch úspěšných zemí, těch, kde mají možná vyšší daňovou kvótu, ale nemají takové problémy s ekonomickou krizí jako naopak ti slavní tygři, kteří byli vámi tady prezentováni, pobaltské země nebo Irsko, známí tygři. Kde jsou ti tygři dneska? Chcípli! (Velký hluk zprava.) Dali na vaše doporučení, vaše recepty. My takovou cestou jít nechceme. (Potlesk ze střední části sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP