(14.10 hodin)

 

Poslanec Václav Exner: A to z toho důvodu, že dohoda by měla vstoupit v platnost od 1. ledna příštího roku. Lhůtu jsme zkrátili v prvním čtení na pět dnů, to uplyne dnes. Zahraniční výbor přijal usnesení, které bylo poslancům rozdáno. Navrhuji, aby tento tisk ve druhém čtení, tisk 965, byl zařazen zítra po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, ale vy v přihlášce máte úplně jiný tisk, takže vy jste se přihlásil k něčemu jinému a na mikrofon jste uvedl něco jiného. Je tomu tak?

 

Poslanec Václav Exner: Je to tak, já jsem uvedl na ten zelený papírek špatné číslo. Je to tisk 965. Prosím vás, abyste si to opravil.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane poslanče. Dále vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl zařadit dva nové body do našeho programu jednání. Oba body se týkají sněmovního tisku 959. První bod se týká jeho druhého čtení a třetí bod se týká jeho třetího čtení. Druhé čtení sněmovního tisku 959 navrhuji, pane předsedo, realizovat zítra jako druhý bod odpoledne a třetí čtení navrhuji realizovat v pátek v bloku třetích čtení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Koníček, připraví se pan poslanec Ohlídal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych z pověření kontrolního výboru, který přijal usnesení číslo 360, navrhl zařadit na pořad této schůze Poslanecké sněmovny bod "Současná situace na Nejvyšším kontrolním úřadu". Jenom pro informaci. Dnes byla kontrolní skupina, která byla pověřena kontrolním výborem, potažmo Sněmovnou, zahájit kontrolu na Nejvyšším kontrolním úřadu a pan prezident odmítl součinnost. Žádám o zařazení na konec bloku Zprávy, návrhy a další body.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Ohlídal, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl přiřazení jednoho bodu. Konkrétně se jedná o bod číslo 58, sněmovní tisk 943. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen za dnešní pevně zařazené body, čili jako dnešní čtvrtý pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Hamáček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu 101, což je sněmovní tisk 808, poslanecký návrh zákona o sjednávání spotřebitelských úvěrů, tak, aby byl zařazen pevně do bloku třetích čtení. Tam avizuji změnu oproti písemnému návrhu, který jsem podal, a to na pátek na začátek tohoto bloku třetích čtení. Děkuji předem za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hamáček, připraví se pan poslanec Rabas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych vás požádal o vyřazení bodu číslo 17, což je vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů, sněmovní tisk 883. Jako zpravodaj tohoto tisku potřebuji ještě nějakou dobu na konzultaci se sněmovní legislativou a s Ministerstvem zahraničních věcí, tak abychom vyprecizovali dopady případných pozměňujících návrhů, které padly při projednávání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Rabas, připraví se pan poslanec Husák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil požádat o pevné zařazení bodu, který máme jako sněmovní tisk 873, bod 51, na dnešek jako pátý pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Husák, připraví se pan poslanec Cyril Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych požádal o zařazení bodu 54, sněmovní tisk 922, jako pevný první bod za blok třetích čtení na pátek 11. prosince. Jedná se o návrh poslance Miroslava Kalouska a poslanců TOP 09. Jedná se o zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dočasným snížením příspěvků politickým stranám a hnutím. Chci požádat o podporu tohoto návrhu i tohoto zařazení bodu 54 na program této schůze. Myslím, že je to projev vůle politických stran, že vnímají problém zadluženosti země a současnost napjatost rozpočtů, a tím dávají jasný signál, že tuto věc nenechají lhostejně přejít. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Cyril Svoboda, připraví se pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Pane předsedo, já navrhuji zařadit jako první pevný bod po bodech ve středu odpoledne, možná, že to bude po bodu pana poslance Nečase, bod 56, sněmovní tisk 935, novela zákona o loteriích a jiných hrách. Považuji to za velmi aktuální, takže prosím o zařazení tohoto bodu ve středu odpoledne jako první bod po zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Sobotka, připraví se pan poslanec Mach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych chtěl požádat o to, aby byl dnes po pevně zařazených bodech zařazen stávající bod 57, sněmovní tisk 941, novela zákona o dani z příjmu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP