(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Mach, připraví se paní poslankyně Halíková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Mach: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi zařadit nový bod, sněmovní tisk 979, Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu, a to do bloku návrhy a další body projednávané se státním rozpočtem ve třetím čtení, jako poslední bod tohoto bloku, to znamená za program Dotační programy zemědělství.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Halíková. Připraví se pan poslanec Liška. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, žádám o pevné zařazení bodu č. 89, sněmovní tisk 923, rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010, a to na středu po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pa poslanec Liška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Liška: Dobrý den, vážená vládo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil požádat o pevné zařazení nového bodu na jednání Sněmovny, a to na pátek první bod ráno, a to Zprávu předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže o úniku informací o kontrole Evropské komise ve společnosti ČEZ z jeho úřadu.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Evropská komise iniciovala kontrolu, která má prověřit, zda se v tuzemském trhu s elektrickou energií dodržují zákonná pravidla. Evropská komise prošetřuje, zda případné narušení hospodářské soutěže na českém velkoobchodním trhu s elektřinou neposílilo roli firmy ČEZ a domnělé protiprávní jednání může zahrnovat vyloučení konkurence a zvyšování cen. To uvedla v úterý Evropská komise. Došlo k nežádoucímu úniku informací o prověrkách ve společnostech ČEZ a Energetický a průmyslový holding, což je podnik, na němž se letos v únoru dohodly finanční skupiny JaT a PPF, a společně s ČEZem chtějí koupit elektrárnu Opatovice. Skutečnost, že kontrola evropského antimonopolního úřadu byla vyzrazena, staví Českou republiku opět do velmi špatného světla. Mluvčí eurokomisařky Neelie Kroes pro hospodářskou soutěž Jonathan Todd dokonce řekl: Nic podobného se za posledních padesát let nestalo.

Po pádu vlády v průběhu předsednictví, při obstrukcích se schvalováním Lisabonské smlouvy je to další znevěrohodnění České republiky v Evropě. Je to o to bolestivější, že jde o pochybení instituce státní správy, která má být politicky nezávislá, a jak vychází ze samotného názvu instituce, nezávislá především na byznysu.

Neskutečná náhoda sledu událostí kolem společnosti ČEZ, darování až 60 mld. Kč za povolenky prostřednictvím Poslanecké sněmovny, neprůhledná příprava tendru na výstavbu dalších bloků jaderných elektráren a nyní též porušení mlčenlivosti při kontrole by měla varovat úplně všechny. Stejně tak je alarmující prohlášení šéfa našeho antimonopolního úřadu, že se vyšetřením úniku vůbec nehodlá aktivně zabývat, abych citoval jeho prohlášení pro Hospodářské noviny. Komu tedy lze ještě vůbec věřit?

Proto vás žádám o podporu tohoto návrhu na zařazení Zprávy předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže o úniku informací o kontrole Evropské komise ve společnosti ČEZ z jeho úřadu na pátek, první bod pevně. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do rozpravy nemám. Mám. Paní poslankyně Čurdová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu 46, je to sněmovní tisk 849, návrh zákona o výživném, a to na středu 9. prosince po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Další přihlášky neregistruji, proto budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly přečteny na mikrofon.

Ještě než začneme hlasovat, náhradní kartu číslo 31 má pan poslanec Gandalovič.

 

Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu pana poslance Nečase. Ten chce zařadit bod č. 49, sněmovní tisk 863, na středu jako první bod odpoledne. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109, z přihlášených 148 poslankyň a poslanců pro návrh 109, proti 9. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Exner. Ten navrhl, aby byl zařazen nový bod, a to sněmovní tisk 965, to by bylo na zítřek, tedy středu 9. prosince, po pevně zařazených bodech. (Otázka z pléna.) Je to sněmovní tisk 965. Já se jenom zeptám pana poslance, jestli myslí dopolední jednání, nebo odpolední jednání. Prosím, pane poslanče a jsou zde dotazy, co je to za sněmovní tisk. Je to smlouva. Prosím, pane poslanče, doplňte svůj návrh.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, říkal jsem to sice v úvodním slově, ale je to dohoda o přistoupení České republiky ke smlouvě, která se jmenuje EUMETSAT, je to předávání informací z meteorologických družic do České republiky. My se máme stát z přidruženého státu členským státem, a to už od 1. ledna. V případě, že nebude schválená smlouva, vzniklo by smluvní vakuum do doby, než by se věc projednala. Zahraniční výbor projednal smlouvu bez problémů, všichni jednomyslně schválili doporučení, aby Parlament ratifikoval tuto smlouvu. Budu rád, jestli se to podaří zařadit na středu dopoledne, ale kdyby ne, tak prosím, aby to bylo případně zařazeno ve středu odpoledne po projednaných bodech, protože celkový čas na projednání této smlouvy odhaduji do 10 minut.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Děkuji, pane poslanče. To by byl pátý bod zítřejšího jednání. Souhlasíte s tím? Ano, souhlasíte.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110, z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 143, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Doktor navrhl zařadit dva nové body, a to sněmovní tisk 959 jako druhé čtení, a jako další bod tisk 959 jako třetí čtení. Druhé čtení pan poslanec navrhuje zařadit zítra, a to dopoledne po pevně zařazených bodech. Byl by to tedy šestý bod, pane poslanče. Souhlasíte? Souhlasí.

 

Nejprve budeme hlasovat o zařazení druhého čtení sněmovního tisku 959.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 111, přihlášeno 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP