(14.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Budeme tedy hlasovat o druhém návrhu pana poslance. Ten navrhl, aby třetí čtení sněmovního tisku 959 bylo zařazeno na pátek do bloku třetích čtení. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 112 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 142, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Koníček a ten chce zařadit nový bod. Bod by se měl nazývat Současná situace na Nejvyšším kontrolním úřadu. Tento bod chce zařadit do bloku zpráv jako poslední. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 113 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 137, proti 1. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Ohlídal a ten navrhl zařadit bod číslo 58, sněmovní tisk 943, za pevně zařazené body dnešního jednání. To znamená, pane poslanče, byl by to dnes již bod sedmý. Souhlasíte s tím? (Poslanec Ohlídal má námitky mimo mikrofon.) Pane poslanče, tam byly čtyři body, které jsme již zařadili, a další dva jsme zařadili, tak musíme pokračovat... Já se omlouvám, přehlédl jsem se, díval jsem se už do středy. Na dnešním jednání by to byl čtvrtý bod. Pane poslanče, nedivte se, protože na té přihlášce to nemáte napsáno a já to nemůžu po těch dvaceti přihláškách čuchat. Tak. (Pobavení v sále.)

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 114 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti 16. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tejce a ten chce zařadit pevně bod číslo 101, sněmovní tisk 808, jako první bod třetích čtení v pátek. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo jej proti?

V hlasování pořadové číslo 115 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 130, proti 6. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Hamáčka a ten chce z našeho pořadu 66. schůze vyřadit bod číslo 17, sněmovní tisk 883, z důvodu neprojednání ve výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 116 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas, vyřadili jsme bod číslo 17.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Rabas a ten chce, aby bod 51, sněmovní tisk 873, byl zařazen na dnešek jako pátý bod. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 57, proti 11. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Husáka a ten navrhl, aby bod číslo 54, sněmovní tisk 922, byl zařazen na pátek jako první bod za blok třetích čtení. Na pátek 11. 12. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 118 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 10, proti 52. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu a ten přednesl pan Cyril Svoboda, abychom bod číslo 56 zařadili na středu, to je 9. 12. Je to sněmovní tisk 935 a byl by to, pane poslanče, sedmý bod. Ano? Souhlasíte.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 119 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 96, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Sobotka, a to ten, že sněmovní tisk 941, bod číslo 57, zařadit dnes po pevně zařazených bodech. A byl by to, pane poslanče, bod číslo 5.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 120 z přihlášených 155 poslankyň a poslanců pro návrh 80, proti 53. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Mach a ten chce zařadit nový bod a to je sněmovní tisk 979. Chce jej zařadit do bloku Zprávy, návrhy a další body. A tento bod... Pane poslanče, poprosím vás, abyste zopakoval, kam chcete tenhle bod zařadit. Protože je to rozpočet ve třetím čtení, asi to bude do třetích čtení v pátek. Je tomu tak?

 

Poslanec Zdeněk Mach: Je to tak, státní rozpočet, třetí čtení. Pak následuje blok zákonů, návrhy a další body projednávané se státním rozpočtem ve třetím čtení, a v tom bloku bych to chtěl zařadit jako poslední bod, to znamená za bod Dotační programy v zemědělství.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pan poslanec to vysvětlil, takže jsme slyšeli doplnění tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 121 z přihlášených 156 poslankyň a poslanců pro návrh 144, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále paní poslankyně Halíková navrhla, aby bod číslo 89, sněmovní tisk 923, byl zařazen na středu 9. 12. po již pevně zařazených bodech. Paní poslankyně, byl by to bod číslo 7. Paní poslankyně souhlasí.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 122 z přihlášených 156 poslankyň a poslanců pro návrh 116, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP