(14.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Další návrh přednesl pan poslanec Liška. Ten chce zařadit nový bod na pátek ráno jako první bod. Měl by název Zpráva předsedy ÚOHS o úniku informací o kontrole Evropské komise v ČEZ z jeho úřadu. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 123 z přihlášených 156 poslankyň a poslanců pro návrh 72, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Proběhne kontrola? Podle pohybu zřejmě proběhne kontrola hlasovacích listin. Chvíli počkám. Dotáži se, zda kontrola dopadla dobře. Ano. Pan poslanec Úlehla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o shovívavost. Hlasoval jsem ano, na sjetině mám křížek. Zpochybňuji hlasování a žádám o nové hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče, vznášíte námitku. Mezitím jsem vás odhlásil. Prosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o námitce, kterou přednesl pan poslanec Úlehla.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 124 z přihlášených 174 poslankyň a poslanců pro návrh 123, proti 1. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Lišky, který navrhuje na pátek jako první bod zařadit nový bod, a to Zprávu předsedy ÚOHS o úniku informací o kontrole Evropské komise v ČEZ z jeho úřadu.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 125 z přihlášených 147 poslankyň a poslanců pro návrh 73, proti 4. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Čurdové. Ta navrhla, abychom zařadili bod číslo 46, sněmovní tisk 849, na středu 9. 12. po pevně zařazených bodech. Byl by to bod, paní poslankyně, číslo 8. Paní poslankyně není přítomná... Je tady, ale nesedí na svém místě. Souhlasíte s tím, aby to byl bod číslo 8?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 126 z přihlášených 156 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 21. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, v minulém hlasování jsem se nestačil, ačkoliv jsem seděl ve své lavici, už zaregistrovat. Karta se mi ozvala až poté, co pan předseda ohlašoval výsledek. Já jsem chtěl hlasovat pro, ale nemohl jsem hlasovat, i když jsem seděl na svém místě. Omlouvám se všem, ale zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan poslanec Bratský zpochybnil hlasování, vznesl námitku. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Domnívám se v tomto případě, i když to nemohu dokázat, že pan poslanec Bratský, pokud přišel na to, že se nemůže přihlásit, měl to avizovat ihned. Měl způsobit poplach, tady se přece něco stalo a já jsem nemohl hlasovat, měl vykřiknout. Ne až teď. Buď tady nebyl, nebo se rozpomněl úplně pozdě. Říkám buď, nemohu to dokázat, ale myslím si, že i k této situaci by se mělo přihlédnout.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, myslím si, že byla vznesena námitka. Nechám o této námitce hlasovat. Pane poslanče (Bratský), technickou vám nemohu dát, ale přesto prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Dovolím si reagovat. Opravdu jsem se podíval, mám tam svědky v lavici. Zatímco vy jste, pane předsedo, vyhlásil nové hlasování, moje vrozená slušnost mě vedla k tomu, aby toto hlasování proběhlo, když už jste ho vyhlásil. Kdybych byl známý tím, že tady budu vykřikovat, pokřikovat, dávat najevo, že mi nevyšlo hlasovací zařízení, tak bych to považoval vůči vám v té chvíli za neslušné.

Omlouvám se znovu všem, omluvil jsem se, když jsem to říkal. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Vaše námitka zazněla, takže já dávám hlasovat o vaší námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Bylo to hlasování o návrhu pana poslance Lišky. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 127 z přihlášených 157 poslankyň a poslanců pro návrh 87, proti 16. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Tlustý - náhradní karta číslo 22.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Lišky. Pan poslanec Liška navrhl, aby v pátek ráno jako první bod byl zařazen nový bod, a to Zpráva předsedy ÚOHS o úniku informací o kontrole Evropské komise v ČEZ z jeho úřadu.

Než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Je nějaký problém s přihlášením? Všichni jsme přihlášeni, abych někomu neupřel právo hlasovat?

 

Takže zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Lišky. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 128 z přihlášených 154 poslankyň a poslanců pro návrh 76, proti 5. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny na mikrofon. Je tomu tak, vážené kolegyně, vážení kolegové? Ano, žádnou námitku proti mému postupu neregistruji.

 

Proto zahájíme naše jednání prvním bodem a to je

159.
Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha, Ivany Levé, Miroslava Opálky,
Jaroslava Krákory, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

Prosím, aby návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Lenka Mazuchová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP