Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. prosince 2009 ve 14.07 hodin
Přítomno: 157 poslanců

 

(Jednání bylo zahájeno po několikerém napomínání ke ztišení a usazení do lavic.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 66. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Vojíř, náhradní karta číslo 18, a pan poslanec Sobotka, náhradní karta číslo 13.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Bartoš, pan poslanec Dimitrov, paní poslankyně Hašková, pan poslanec Hink, pan poslanec Jičínský, pan poslanec Klas, pan poslanec Kvapil, paní poslankyně Němcová, pan poslanec Paroubek, pan poslanec Pleva, pan poslanec Smýkal, pan poslanec Snopek a pan poslanec Šincl.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Dusík, pan ministr Kohout, pan ministr Pecina od 15 hodin, pan ministr Riedlbauch, pan ministr Vondruška. Ten bude nepřítomen do 16 hodin.

Vážené paní kolegyně, vážení pánové kolegové, poprosím vás o ztišení, abych mohl dále pokračovat v jednání naší zahájené schůze šedesáté šesté.

Dnešní jednací den zahájíme pevně zařazenými body, jsou body 159, 26 a 45. Po jejich projednání bychom pokračovali dalšími body ve schváleném pořadí. Pro informaci uvádím, že blok třetích čtení projednáme v pátek, to je 11. prosince. Počítejte s tím a poprosím vás, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, abyste se na to připravili ti, kdo máte zpravodajské a předkladatelské povinnosti.

Nyní zde mám několik přihlášek. Musím sdělit, že na dvou přihláškách mám časy odevzdání, na ostatních nemám, proto jsou zařazeny tak, jak jsem je tady na svém stolku našel. Jako první se přihlásil pan poslanec Nečas, druhý pan poslanec Exner, třetí pan poslanec Doktor, Koníček, Ohlídal, Tejc, Macháček, pan poslanec Rabas a pan poslanec Husák. První slovo má pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 49, tisk 863, byl zařazen jako první bod ve středu odpoledne. Takže jako první bod odpoledního jednání ve středu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, bod číslo 49, sněmovní tisk 863, ve středu jako první bod odpoledne. Ano, děkuji.

Dále pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, navrhuji zařadit nový bod, a sice druhé čtení tisku 965. Je to tisk, který jsme přednostně projednali v prvním čtení. Jedná se o Dohodu mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic EUMETSAT, a to z toho důvodu, že -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším.

Poprosím vás, abyste se skutečně usadili a ztišili. Dokud nebude v Poslanecké sněmovně klid, nebudeme pokračovat v jednání. Já neslyším, co pan poslanec hovoří na mikrofon.

 

Poslanec Václav Exner: Že dohoda by -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, nemáte slovo! Až bude klid ve Sněmovně...

Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP