(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji paní poslankyni Molendové. Přihlásil se pan poslanec Ludvík Hovorka. Máte slovo, pane poslanče. A Sněmovnu prosím o klid. Mluví poslanec Ludvík Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Já bych rád řekl k tomu, co řekla paní kolegyně Molendová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že nám nevadí, že se dostalo více péče například v onkologických centrech onkologicky potřebným pacientům. Vždycky, vždycky nám to bylo předkládáno tady tak, že se ušetřilo, já nevím, pět nebo šest miliard, nebo dokonce víc, za paraleny a za aspiriny a tato částka že se mohla tím pádem přesunout do těch onkologických center. Já bych skutečně rád viděl rozbor těchto čísel, který nám byl slibován minimálně už čtyřikrát. Ale chci říci jednu věc. Jestli je to pravda, tak předložte čísla konkrétně na stůl. A já se domnívám, že to nebyly paraleny a aspiriny, které umožnily přenést léčiva pro onkologicky nemocné, ale to, že se do systému, do veřejného zdravotního pojištění dosypaly peníze za státní pojištěnce. To si myslím, že bylo to rozhodující, co umožnilo přesunout část peněz do onkologických center. Například. Ale je také pravda, že například Všeobecná zdravotní pojišťovna uvádí, že má v letošním roce vyšší výdaje než příjmy zhruba o pět až šest miliard. A já se ptám, není to třeba také tím, že se přesunula část těchto prostředků právě do těch center? A musíme se ptát také, jestli v těch centrech jsou ty léky využívány hospodárně. To znamená jestli se to předepisuje těm pacientům, u kterých je předpoklad zlepšení jejich zdravotního stavu. Jestli se to nedává i těm, jejichž stav je beznadějný a kteří vlastně ty léky dostávají jenom proto, aby je dostali. A jak jsou motivována ta zdravotnická zařízení v tomto konkrétním případě u těch center, například onkologických, aby tyto léky byly využívány hospodárně. A to chceme vědět. Ony tam ty cesty jsou. Jsou minimálně tři. Ale jaká je skutečně motivace k tomu, aby pojišťovna a zdravotnické zařízení byly motivovány k tomu, aby tyto drahé léky byly využívány hospodárně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Byl posledním přihlášeným do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo navrhovatele. Protože máme sloučenou rozpravu, sloučím i závěrečná slova. To znamená jestli paní kolegyně Marková chce závěrečné slovo. Ano. (Hlasy: Ne!) Prosím Sněmovnu o klid. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Já se moc omlouvám. Poslední poznámka jenom k tomu, co tady bylo řečeno panem zpravodajem. On napadl možnost navýšit příjem do zdravotního pojištění zrušením stropu pojistného. Pokud se mu tato varianta nelíbí, já mu nabízím ještě jednu, kterou jsem tady říkala, to je stanovení jasných pravidel pro marketinkové pobídky farmaceutických firem, úspora šest až deset miliard.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Pan poslanec David Rath za navrhovatele? (Hlasy: Ne.) Nemá zájem. Pan zpravodaj, závěrečné slovo? (Hlasy: Ne.) Nemá zájem. Tím jsme projednali tyto body a přistoupíme k hlasování.

Pokud jsem dobře rozuměl návrhu pana kolegy Šťastného, navrhl zamítnutí toho i onoho návrhu.


Bod 53, sněmovní tisk 916

Nejdříve budeme hlasovat o zamítnutí toho návrhu, který je bodem č. 53, čili tisku 916. Já zagonguji, požádám Sněmovnu o klid. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet poslanců ve Sněmovně, zahájím hlasování, ve kterém o případném zamítnutí rozhodneme. Vidím, že už je poměrně stabilní počet, přibývá to jen jednotlivě.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 105 a ptám se, kdo je pro zamítnutí tisku 916. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 117 pro 50, proti 66. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat přikázáním, a to tak, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy rozhodovat o přikázání výboru zdravotnímu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a ptám se, kdo je pro toto přikázání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 106, z přítomných 121 poslanců pro 101, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Protože jsem neřídil v tu dobu schůzi, ptám se, jestli byl návrh na zkrácení lhůty k projednání. (Hlasy: Nebyl.) Nebyl. Takže hotovo a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví. Tím jsem ukončil bod č. 53.


Bod 32, sněmovní tisk 942

Stejným způsobem se vypořádáme s jednáním o bodu 32.

 

Nejdříve návrh na zamítnutí, o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 107. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí tisku 942. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 107, z přítomných 121 poslanců pro 55, proti 63. Ani tady nebyl návrh zamítnut.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání výboru pro zdravotnictví, a to v hlasování pořadové číslo 108, které jsem právě zahájil. Kdo je pro přikázání? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 108, z přítomných 121 poslanců pro 90, proti 23. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k projednání je podle zákona o jednacím řádu.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji zpravodaji a končím body č. 53 a 32. Slovo má pan poslanec Jiří Dolejš, pravděpodobně k procedurální poznámce.

Kromě toho, že vám popřeji šťastnou cestu domů, tak jsem jenom chtěl říci, že v předminulém hlasování o návrhu zákona jsem měl "pro zamítnutí", ale má vůle byla opačná. Tak jenom pro stenozáznam, že se tam vloudila chybička.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože předsedové klubů a politické grémium v úterý dohodli ukončení dnešního jednacího dne ve 14 hodin a je za dvě minuty 14 a bod 57 nehodlám začínat, tak vám přeji příjemné odpoledne, hezký víkend. Před ukončením této schůze vám oznámím, čím budeme začínat v úterý 8. prosince. Zatím jsou pevně zařazené body 159, sociálně-právní ochrana dětí, je to zákon ve druhém čtení, potom bod 26, trestní řád, to je první čtení, přerušený bod, a bod 45, trestní řád, první čtení, také přerušený bod. To jsou zatím pevně zařazené body na úterní odpoledne, zbytek dohodneme pravděpodobně hlasováním.

Ještě jednou hezké odpoledne a končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo ve 14.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP