(16.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Jsem přesvědčen o tom, že tato diskuse by neměla skončit úpravou trestního zákona, protože myslím, že je to věc, která je spíše o věcné stránce, o tom, kdo nese odpovědnost za to, že unikají informace, a to mnohdy účelově vytržené z kontextu. Nakonec na těch odposleších je vidět, že se pustí jenom část, která zrovna v tu chvíli je zajímavá pro politický boj. Pro novináře je to zajímavé, protože mají čtenáře, a že už potom poslouží politickým záměrům těch, kteří jim tyto informace poskytli, to už je věcí etiky toho každého novináře. Ale trestně stíhaní v případě úniku utajovaných informací apod. by měli být ti státní úředníci, kteří nakonec jsou placeni za to, aby tyto informace se ven nedostávaly a nebylo možné je účelově zneužívat.

A druhá věc. Jsem přesvědčen o tom, že by měla být vedena na různých úrovních skutečně diskuse o úloze médií a i o tom, jestli právo na svobodu slova a svobodu vystupování mají mít pouze média, pouze novináři, a zda toto právo nemá mít i občan, politik, podnikatel, o kterém tato média informují. Myslím si, že to je věc legitimní a měla by v této souvislosti být vedena, protože jsem přesvědčen, že právo na svobodu vyjádření musí mít obě dvě strany, i ta, která informuje, i ta, o které je informováno, a to objektivně. Takže vážené kolegyně poslankyně a poslanci, já si myslím, že by bylo docela dobré, kdyby i iniciátoři, kteří hovoří o boji s korupcí, což je jedna ze součástí té mediální sféry, kdyby skutečně tato záležitost vedla i k diskusi o úloze, řekněme, médií v rámci celého toho systému a o míře svobody slova na obou stranách.

A možná jenom poznámka. Musím říct, že mě osobně mrzí, že když tak sleduji v průběhu let jednotlivé kauzy, které mnohdy - a někde i s nasazením vlastního zdraví někteří novináři otvírají kauzy a opravdu jim nezávidím tuto práci - tak že v naprosté většině se jim tyto případy nedaří dotáhnout do konce, že prostě je nakousnou, ale už tam chybí záběr toho buldoka, že se vlastně celý případ dotáhne až do konce, že to mnohdy skončí prakticky na začátku pouze tím, že se objeví nějaká informace, a pak to vyvolává ve veřejnosti jakoby pocit, že tady vlastně existuje korupce, že tady existují věci, které by neměly být. Ale na konci té věci chybí vlastně trest. Zločin je označen, ale chybí trest. Myslím, že je škoda, že zatím českým novinářům chybí tah na branku a dotažení až do konečného závěru, protože si myslím, že by to v mnoha případech pomohlo a bylo i přínosem.

Takže bych chtěl skutečně vyzvat k diskusi v návaznosti i na tento zákon a možná i na úrovni mediální komise právě nad otázkou mediokracie, o které se taky často hovoří, a o tom, jak by vlastně měla vypadat svoboda slova nejenom pro novináře, a říkám, že ji mít mají, ale i pro ty, o nichž píší, kteří by měli mít taky právo svobodně vyjádřit svůj názor třeba na to, o čem oni píší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Škromachovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Pleva, pak řádně přihlášený pan poslanec Aubrecht. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci příliš opravovat kolegu Škromacha, nicméně je potřeba zdůraznit, že právo na odpověď je v našem právním řádu zakotveno, a to jak v tiskovém zákoně, tak v zákoně o vysílání. Dobře si vzpomínám na to, když jsme to do tohoto zákona po vzoru vyspělých evropských zemí dávali, já jsem byl autorem tohoto pozměňovacího návrhu, že byl velký křik z médií, že se nebude dít nic jiného, než že média budou nějakými odpovědnami a budou odpovídat a přetiskovat odpovědi na své články. Nic takového se nestalo, dokonce je vidět, že ani politici nevědí, že toto právo mají, že ho mohou využívat, že ho mohou dokonce soudně vymáhat. Totéž je se zákonem, který projednáváme dnes. Mnoho povyku pro nic.

Prosím jenom, když se bavíme o médiích, nezapomeňme na jednu velmi důležitou věc - že to je byznys, a to především a byznys velmi výnosný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Plevovi i za dodržení času. Kdybych neřídil schůzi, ještě bych reagoval, ale nyní má slovo pan poslanec Aubrecht. To je poslední zatím přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je zajímavé poslouchat zde právníky a další kolegy, jak rozebírají, co je veřejný zájem, šíři možnosti, dokonce naposledy i odpovědi, ale mně v tom pořád chybí jedna podle mě podstatná a důležitá věc, a to je to, aby informace byla přece pravdivá. A že je pravdivá, musí doložit ten, kdo ji zveřejnil, a ne aby se někdo dodatečně bránil, když je pomluven.

Paní kolegyně Jacques, jenom jednu připomínku. Mluvila jste o korupci, prostřednictvím předsedajícího. Přece falešná informace, popř. pomluva je nejlepší korupční zbraň. Proto mi chybí ta pravdivost dané informace. A víme jistě, že jsou určité právní systémy, že když někdo tuto informaci zveřejní a někdo se obrátí na soud, tak ten dotyčný do 14 dnů musí tu informaci doložit. A to je myslím to důležité, to je ochrana té osobnosti, že si pak nikdo netroufne vypustit falešnou informaci.

Já nejsem ani v mediální komisi, ani v tom výboru. Proto bych prosil, kdybyste se nad tím trochu zamysleli, nad pravdivostí dané informace a určitou ochranou, když ta informace je již zveřejněna. Protože dva roky se soudit o určitou pomluvu je naprosto zbytečné a pro člověka už nevýznamné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Aubrechtovi. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu k bodu číslo 45 a rozpravu k bodu číslo 26, protože byla sloučena, ukončuji. Ptám se na závěrečná slova, nejdřív závěrečná slova navrhovatelů. Paní ministryně nechce, paní kolegyně Jacques nechce. Pan zpravodaj jenom potom už faktický průvod hlasováním, dobře. Pan kolega Marek Benda jako zpravodaj k tisku 45 také nechce. Dobře. Takže není zájem o závěrečná slova.

Teď tady budeme diskutovat o jednotlivých návrzích. Požádám zpravodaje, protože jsem neřídil schůzi po celou dobu, aby opakovali věci, které padly v rozpravě a o kterých je třeba hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, nebudu shrnovat rozpravu, myslím, že je zbytečné, abych vás informoval, kolik poslanců, poslankyň, ministrů, ministryň vystoupilo, ale řeknu, že ke sněmovnímu tisku 905 nezazněl žádný návrh na vrácení zákona k dopracování ani návrh na zamítnutí. Pokud jde o přikázání, byl víceméně podporován návrh organizačního výboru na ústavněprávní výbor a rovněž nezazněla žádná lhůta na zkrácení nebo prodloužení lhůty k projednávání ve výboru. Totéž v podstatě platí, jestli mohu za pana kolegu Bendu, i pro ten druhý sněmovní tisk.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, pan kolega Benda souhlasí, že můžete říct i za něj říct shrnutí sloučené rozpravy. Protože není žádný návrh k vrácení ani zamítnutí, budeme hlasovat u jednotlivých tisků o návrhu na projednání.


Bod 26, sněmovní tisk 905

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Zpravodaj z rozpravy konstatuje totéž. Budeme se tedy zabývat přikázáním tisku 905 ústavněprávnímu výboru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP