Sněmovní tisk 45
Novela z. o integrovaném záchranném systému

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 13. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: Tošenovský Evžen.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 19. 9. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2006. Vláda zaslala stanovisko 12. 10. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2006 jako tisk 45/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Situace krizové, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: civilní ochrana, chemická havárie, náhrada škody, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, region, regionální orgány státní správy, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)