Hlasování
30. schůze, 1. 4. 2004

Procedurální hlasování
183 - 185 (1. 4. 2004)

51. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení
186 - 188 (1. 4. 2004)

52. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení
189 - 191 (1. 4. 2004)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
192 - 193 (1. 4. 2004)

49. Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
194 - 195 (1. 4. 2004)

50. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení
196 - 198 (1. 4. 2004)

57. Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého, Evy Dundáčkové, Miroslava Beneše, Toma Zajíčka, Jiřího Patočky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení
199 - 202 (1. 4. 2004)

58. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení
203 - 206 (1. 4. 2004)

116. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2002 /sněmovní tisk 403/
207 - 208 (1. 4. 2004)

117. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 409/
209 (1. 4. 2004)

118. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001) /sněmovní tisk 421/
210 (1. 4. 2004)

119. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002 /sněmovní tisk 422/
211 - 212 (1. 4. 2004)


ISP (příhlásit)