Hlasování
30. schůze, 22. 4. 2004

Procedurální hlasování
498 - 499 (22. 4. 2004)

159. Zákon o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/3/ - vráceno prezidentem
500 (22. 4. 2004)

160. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 497/3/ - vráceno prezidentem
501 (22. 4. 2004)

142. Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti
502 - 511 (22. 4. 2004)

148. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání
512 (22. 4. 2004)


ISP (příhlásit)