Stenografický zápis 30. schůze, 1. dubna 2004


(Schůze zahájena v 9:09 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Antonín Zralý


51. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Eva Nováková


52. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení

Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Nájemník
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš


51. Vládní návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


52. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení


(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.27 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


49. Vládní návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva


50. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Schling


57. Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého, Evy Dundáčkové, Miroslava Beneše, Toma Zajíčka, Jiřího Patočky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


58. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Říha
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Ivan Langer


59. Návrh poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


116. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2002 /sněmovní tisk 403/

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý


117. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 409/

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


118. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001) /sněmovní tisk 421/

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Kott
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Petr Kott


119. Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002 /sněmovní tisk 422/

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jan Klas


150. Ústní interpelace

Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Tomáš Dub
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP