Stenografický zápis 30. schůze, 2. dubna 2004


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Hynek Fajmon


25. Vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) /sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Ibl


27. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Jiřina Fialová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Svatopluk Karásek


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Pavel Hönig
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Marie Rusová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Vlasta Parkanová


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 533/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Koudelka


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák


152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


59. Návrh poslance Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Marie Rusová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo ve 13.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP