Stenografický zápis 30. schůze, 6. dubna 2004


(Schůze zahájena v 14:08 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Kühnl
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


143. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda


144. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hojda


146. Návrh na jmenování členů Evropského Parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda PSP Lubomír Zaorálek


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení

Poslankyně Lucie Talmanová


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Vladimír Říha
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Martin Říman
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec František Beneš
Poslanec Vladimír Říha
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.12 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Jan Kasal


129. Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví - pokračování přerušeného jednání

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Jiří Maštálka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Krákora


60. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Poslanec František Beneš
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Iva Šedivá


62. Vládní návrh zákona o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností /sněmovní tisk 604/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec David Šeich
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec David Šeich
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaromír Schling
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP