Stenografický zápis 30. schůze, 30. března 2004


(Schůze zahájena v 14:08 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Hynek Fajmon
Poslankyně Milada Emmerová


34. Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Petr Kott
Poslanec Vilém Holáň
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Vladimír Říha
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Robert Kopecký
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Miroslav Kalousek


35. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Pavel Hojda


36. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Tomáš Dub
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hojda
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek


37. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Ivo Vykydal
Poslanec Radko Martínek


38. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 540/ - prvé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec František Beneš
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP