Stenografický zápis 30. schůze, 24. března 2004


(Schůze zahájena v 9:06 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Oldřich Němec


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jan Mládek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Marian Bielesz


4. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Vlastimil Tlustý


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Marian Bielesz
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Eduard Vávra


6. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Pleva


7. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/7/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec David Šeich


8. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslankyně Lucie Talmanová


10. Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 500/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Krajíček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslankyně Hana Šedivá
Poslankyně Veronika Nedvědová


11. Vládní návrh zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Antonín Zralý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 12.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Antonín Zralý


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Jarmila Boháčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Marian Bielesz


15. Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec
Poslanec František Beneš


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Eva Nováková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


17. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Tomáše Kvapila a Jana Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Grospič


18. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec František Pelc
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Martin Říman
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Dlab
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Václav Mencl
Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Lachnit
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.36 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Ostrý
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP