Stenografický zápis 30. schůze, 22. dubna 2004


(Schůze zahájena v 11:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Doležal


159. Zákon o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/3/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Kraus


160. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 497/3/ - vrácený prezidentem republiky

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


159. Zákon o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/3/ - vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


142. Informace vlády o opatřeních souvisejících s růstem nezaměstnanosti

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Říman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Antonín Zralý
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Alena Páralová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tomáš Kladívko


148. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání jednotlivých kapitol výborům k projednání

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 15.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP