Hlasování
30. schůze, 8. 4. 2004

Procedurální hlasování
398 (8. 4. 2004)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
399 - 400 (8. 4. 2004)

Procedurální hlasování
401 - 402 (8. 4. 2004)

90. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení
403 - 437 (8. 4. 2004)

96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení
438 - 447 (8. 4. 2004)

107. Vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení
448 - 450 (8. 4. 2004)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení
451 - 452 (8. 4. 2004)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení
453 (8. 4. 2004)

113. Informace předsedy vlády o zastoupení České republiky v institucích Evropské unie
454 (8. 4. 2004)

114. Informace vlády o stavu příprav na pokračování Mezivládní konference o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o aktuálních postojích vlády České republiky k této problematice
455 - 458 (8. 4. 2004)

Procedurální hlasování
459 (8. 4. 2004)

115. Zpráva o plnění Programového prohlášení /sněmovní tisk 372/
460 - 461 (8. 4. 2004)

123. Informace o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí 2003 /sněmovní tisk 452/
462 (8. 4. 2004)

124. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2003) /sněmovní tisk 453/
463 (8. 4. 2004)


ISP (příhlásit)