Stenografický zápis 30. schůze, 13. dubna 2004


(Schůze zahájena v 11:08 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Petr Ibl
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Karel Vymětal
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jozef Kubinyi


156. Návrh zákona o zásluhách Edvarda Beneše /sněmovní tisk 301/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


157. Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Senátor Alexandr Novák


158. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


130. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 2003 a za rok 2003

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Martin Kocourek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 14.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.43 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


131. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby za období srpen 2002 - červen 2003

Poslanec Jan Klas


132. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda PSP Ivan Langer


133. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Tomáš Kladívko


135. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období duben - červen 2003 /sněmovní tisk 457/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Pavel Hönig


136. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2003 /sněmovní tisk 482/

Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Alexander Černý


137. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2003 /sněmovní tisk 544/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


138. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - září 2003 /sněmovní tisk 545/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


139. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 549/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


140. Rozhodnutí vlády o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a s přelety ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Státu Izrael, Jordánského hášimovského království, Egyptské arabské republiky, Království Saúdské Arábie, Státu Kuvajt, Ománu, Spojených arabských emirátů, Bahrajnského království, Syrské arabské republiky, Pákistánské islámské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Tuniské republiky, Čadské republiky a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. /sněmovní tisk 561/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Antonín Seďa


149. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004 /sněmovní tisk 592/

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Pavel Hönig


141. Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Vlastimil Tlustý


147. Návrh rozpočtu nákladů na zabezpečení provozní činnosti Fondu národního majetku České republiky pro rok 2004 /sněmovní tisk 588/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 15.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP