Stenografický zápis 30. schůze, 8. dubna 2004


(Schůze zahájena v 9:08 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Cabrnoch


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb. /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hönig
Místopředseda PSP Jan Kasal


90. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.22 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Ibl
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik


90. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Hany Marvanové, Miroslavy Němcové a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 418/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslankyně Veronika Nedvědová


107. Vládní návrh zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) /sněmovní tisk 501/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák


108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Stanislav Křeček


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Kateřina Dostálová


154. Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého, Evy Dundáčkové, Miroslava Beneše, Toma Zajíčka, Jiřího Patočky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Milan Cabrnoch


113. Informace předsedy vlády o zastoupení České republiky v institucích Evropské unie

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla


114. Informace vlády o stavu příprav na pokračování Mezivládní konference o návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu a o aktuálních postojích vlády České republiky k této problematice

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Šeich
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Milan Ekert
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Walter Bartoš


115. Zpráva o plnění Programového prohlášení /sněmovní tisk 372/

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Oldřich Němec
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik


123. Informace o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí 2003 /sněmovní tisk 452/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka


124. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2003) /sněmovní tisk 453/

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.51 hodin)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


150. Ústní interpelace

Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP