Hlasování
30. schůze, 6. 4. 2004

Procedurální hlasování
230 - 232 (6. 4. 2004)

143. Návrh na volbu člena Rady České televize
233 - 236 (6. 4. 2004)

144. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
237 - 245 (6. 4. 2004)

146. Návrh na jmenování členů Evropského Parlamentu na přechodné období od 1. 5. do 19. 7. 2004
246 (6. 4. 2004)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - třetí čtení
247 - 250 (6. 4. 2004)

106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
251 - 296 (6. 4. 2004)

129. Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví - pokračování přerušeného jednání
297 - 298 (6. 4. 2004)

60. Návrh poslanců Františka Beneše, Václava Exnera, Svatomíra Recmana a Karla Vymětala na vydání zákona, kterým Česká republika nabývá vlastnické právo k některým nemovitostem /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení
299 - 301 (6. 4. 2004)


ISP (příhlásit)