Sněmovní tisk 589
Návrh z. vlastnické právo k někt. nemovitostem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Václav Exner, Svatomír Recman, Karel Vymětal) předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2004.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 12. 2. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2004. Vláda zaslala stanovisko 12. 3. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 3. 2004 jako tisk 589/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Divadla, Doprava, Ochrana průmyslového vlastnictví, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: církev, kulturní organizace, kulturní představení, Praha, převod vlastnictví, vlastnictvíISP (příhlásit)