Sněmovní tisk 603
Novela z. školský zákon - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 404, dokument 404/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 223 (nezařazen na schůzi výboru).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 228, které bylo rozdáno jako tisk 404/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 518).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 603/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 101, usnesení č. 1274).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 562/2004 Sb.Související tisk: 602 (Vládní návrh školského zákona).


Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: církev, konfesijní vzdělávání, právnická osoba, rozpočet školství, územní samospráva, veřejné školství

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)