Sněmovní tisk 596
V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 25, dokument 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 23. 3. 2005 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 25/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 75).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 596/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 4. 2005 poslancům jako tisk 596/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1627).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 206/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví, Rozhlas, Telekomunikace, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, informační politika, informační společnost, omezené šíření informací, rozhlasové vysílání, televize, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)