Hlasování
23. schůze, 25. 11. 2003

Procedurální hlasování
1 - 63 (25. 11. 2003)

1. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
64 - 79 (25. 11. 2003)

Procedurální hlasování
80 (25. 11. 2003)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/3/ - vrácený Senátem
81 (25. 11. 2003)

4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/3/ - vrácený Senátem
82 (25. 11. 2003)

6. Návrh na zkrácení lhůt pro projednání sněmovních tisků 445, 446 a 447 ve výborech Poslanecké sněmovny
83 - 85 (25. 11. 2003)

8. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - třetí čtení
86 (25. 11. 2003)

9. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Svatopluka Karáska, Evžena Snítilého a Petra Bratského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení
87 - 93 (25. 11. 2003)

10. Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka, Květoslavy Čelišové, Josefa Víchy, Františka Pelce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení
94 (25. 11. 2003)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení
95 - 98 (25. 11. 2003)


ISP (příhlásit)