Hlasování
23. schůze, 28. 11. 2003

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení
260 - 261 (28. 11. 2003)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 420/ - prvé čtení
262 (28. 11. 2003)

53. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - prvé čtení
263 - 266 (28. 11. 2003)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
267 (28. 11. 2003)

Procedurální hlasování
268 (28. 11. 2003)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
269 - 274 (28. 11. 2003)

56. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení
275 - 285 (28. 11. 2003)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení
286 - 292 (28. 11. 2003)

58. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení
293 (28. 11. 2003)

59. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení
294 (28. 11. 2003)

60. Vládní návrh zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 524/ - prvé čtení
295 (28. 11. 2003)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - prvé čtení
296 (28. 11. 2003)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení
297 - 301 (28. 11. 2003)


ISP (příhlásit)