Stenografický zápis 23. schůze, 4. prosince 2003


(Jednání zahájeno v 9.06 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Evžen Snítilý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal


163. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Alexander Černý
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Miloš Melčák
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Místopředseda PSP Ivan Langer


40. Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Miloslav Ransdorf
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslankyně Ludmila Brynychová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek


43. Návrh poslanců Hany Marvanové, Evy Novákové, Jana Klase, Stanislava Křečka, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Pátek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


42. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Vymětal


74. Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 473/ - prvé čtení

Hejtman kraje Vysočina František Dohnal
Poslankyně Veronika Nedvědová


43. Návrh poslanců Hany Marvanové, Evy Novákové, Jana Klase, Stanislava Křečka, Karla Kühnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Pátek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miroslav Pátek


44. Návrh poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Petra Nečase, Aleny Páralové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 15.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


164. Ústní interpelace

Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Svatomír Recman
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Patočka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Patočka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Dlab
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Dlab
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Václav Frank
Poslanec David Šeich
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslanec David Šeich
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Karel Čermák
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Martin Říman
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Bílý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Poslanec Hynek Fajmon
Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Schůze přerušena v 18.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP