Hlasování
23. schůze, 19. 12. 2003

Procedurální hlasování
958 - 961 (19. 12. 2003)

160. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47
962 (19. 12. 2003)

161. Zpráva o činnosti vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností souvisejících s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
963 (19. 12. 2003)

176. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
964 (19. 12. 2003)

178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
965 - 970 (19. 12. 2003)

100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení
971 (19. 12. 2003)

101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
972 - 974 (19. 12. 2003)

178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
975 (19. 12. 2003)

Procedurální hlasování
976 - 977 (19. 12. 2003)


ISP (příhlásit)