Sněmovní tisk 208
Vládní návrh ústavního zákona - Ústava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 278).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/2, který byl rozeslán 9. 4. 2003 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 115, usnesení č. 394).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 4. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 87, dokument 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 4. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 5. 2003 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 139).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 208/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 5. 2003 poslancům jako tisk 208/4.


  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 10. 6. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 478, usnesení č. 527).

  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 29, usnesení č. 533).

O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 82).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: jmenování pracovníků, právní systém, propuštění, soudce, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)