Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Soudnictví

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 43/0 V. n. z. o poskytování platu při dočasné neschopnostiVládní návrh zákonaSchváleno, 420/2002 Sb.
 46/0 V. n. z., kterým se pro rok 2003 stanoví určování výše platuVládní návrh zákonaSchváleno, 425/2002 Sb.
 208/0 Vládní návrh ústavního zákona - ÚstavaVládní návrh zákonaNepřijato
 209/0 Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaNeschváleno
 210/0 Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládežeVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2003 Sb.
 299/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 192/2003 Sb.
 512/0 Novela z. o mezinárodním právu soukromém a procesním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 361/2004 Sb.
 516/0 V.n.z. o zaháj. čin. Krajského soudu v Brně - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 171/2004 Sb.
 615/0 Novela z. o státním zastupitelství - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 630/2004 Sb.
 679/0 V.n.z. o odejmutí platu představitelům státní mociVládní návrh zákonaSchváleno, 590/2004 Sb.
 690/0 V.n.z o práv. pomoci v přeshraničních sporech v Evrops. unii - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 629/2004 Sb.
 708/0 Novela z. o znalcích a tlumočnících Poslanecký návrh zákona Vráceno
 783/0 Novela z. o zvláštní ochraně svědkaVládní návrh zákonaSchváleno, 349/2005 Sb.
 839/0 Novela z. určení platu předst. stát. moci do r. 2007 - RJVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 849/0 N. z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona Schváleno, 388/2005 Sb.
 980/0 Novela z. Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto Senátem
 1012/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Poslanecký návrh zákona Vráceno
 1017/0 Novela zákona o soudech a soudcích Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení
 1225/0 Novela z. o platu představitelů státní moci Návrh zákona zastupitelstva kraje 2. čtení - obecná rozprava
 1250/0 Novela z. o Bezpečnostní informační službě - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 1. čtení


ISP (příhlásit)