Sněmovní tisk 264
V. n. z. o omezení plateb v hotovosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Macháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 440).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 7. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 264/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 264/2, který byl rozeslán 24. 10. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 86, usnesení č. 758).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 264/3, který byl rozeslán 11. 2. 2004 v 18:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 273, usnesení č. 932).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 241, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 3. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 362).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 264/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 264/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 474, usnesení č. 1079).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 254/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Kriminalita

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cash flow, elektronické peníze, finanční transakce, platba, zkrácení daněISP (příhlásit)