Hlasování
16. schůze, 28. 5. 2003

69. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) /sněmovní tisk 62/6/ - vráceno prezidentem
319 - 320 (28. 5. 2003)

107. Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 /sněmovní tisk 273/
321 (28. 5. 2003)

89. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
322 - 327 (28. 5. 2003)

113. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění skutečností v souvislosti s uzavřením a vypovězením smlouvy mezi Českou republikou a firmou Housing and Construction na výstavbu dálnice D 47
328 - 337 (28. 5. 2003)

114. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika
338 - 347 (28. 5. 2003)

92. Návrh na volbu členů Rady České televize
348 - 349 (28. 5. 2003)

93. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
350 (28. 5. 2003)

94. Návrh na volbu člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
351 (28. 5. 2003)

92. Návrh na volbu členů Rady České televize
352 - 385 (28. 5. 2003)

Procedurální hlasování
386 (28. 5. 2003)

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 213/ - třetí čtení
387 - 395 (28. 5. 2003)

106. Návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie /sněmovní tisk 319/
396 (28. 5. 2003)

74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - třetí čtení
397 - 445 (28. 5. 2003)


ISP (příhlásit)