Sněmovní tisk 62
Vládní návrh zákona o zoo - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Ambrozek Libor.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 56, dokument 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Bohumil Čada), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jaroslav Šula), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 3. 2003 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 56/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2003 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 56/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 56/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 76).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2003 poslancům jako tisk 62/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 281, usnesení č. 414).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2003.
  Prezident zákon nepodepsal a 13. 5. 2003 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 62/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 62/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 320, usnesení č. 512).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2003.

Zákon vyhlášen 9. 6. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 162/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Živočichové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, chráněný druh, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, patentová licence, státní podpora, živočišná říše, zoologická zahrada, zoologie

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)