Sněmovní tisk 213
Vl. návrh zákona o telekomunikacích, o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Mlynář Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 213/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 294).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 213/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 213/2, který byl rozeslán 23. 5. 2003.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 395, usnesení č. 518).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 107, dokument 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 11. 6. 2003 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 107/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 154).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 225/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: konkurenceschopnost, obchodní licence, poštovní služba, spoje, telefon, telekomunikace, telekomunikační průmysl

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)