Sněmovní tisk 120
V. n. z. o výkonu povolání autorizovaných architektů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 6. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 110, dokument 110/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 6. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Vladimír Schovánek), Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 12. 6. 2003 a přijal usnesení č. 75 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 110/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 6. 2003 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 110/2 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 19. 6. 2003 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 110/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 6. 2003 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 158).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 224/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Výstavba

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: architektura, fyzická osoba, inženýr, obor podnikání, odborná kvalifikace, stavebnictví, technická profese, volný pohyb osob, výstavba měst, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)