Sněmovní tisk 273
Zpráva veřej. ochránce práv o činnosti za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002

Autor: Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Zpráva se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 273/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 4. 2003 (usnesení č. 114). Zpravodajem určen JUDr. Stanislav Křeček.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 30. 4. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 273/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 28. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 513).

Senát

 • PS

  Otakar Motejl předložil Senátu dokument 8. 4. 2003 jako senátní tisk 79/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 79/2 (bere na vědomí).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 79/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 135).Hesla věcného rejstříku: Veřejný ochránce práv

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)