Hlasování
16. schůze, 29. 5. 2003

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení
446 - 456 (29. 5. 2003)

83. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 211/ - třetí čtení
457 - 466 (29. 5. 2003)

Procedurální hlasování
467 (29. 5. 2003)

108. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002 /sněmovní tisk 279/
468 (29. 5. 2003)

Procedurální hlasování
469 (29. 5. 2003)


ISP (příhlásit)