Sněmovní tisk 279
Výroční zpr. o čin. a účet. závěrka SFDI za rok 2002

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002

Autor: Šimonovský Milan

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Zpráva se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 279/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Zpravodajem určen Miroslav Kapoun.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 7. 5. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 279/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 525).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)