Usnesení PS č. 525

k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2002 /sněmovní tisk 279/ (29. května 2003)
ISP (příhlásit)