Stenografický zápis 13. schůze, 25. května 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová


76. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

Poslanec Jakub Janda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Bělobrádek


114. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 731/

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Petr Gazdík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.46 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení

Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bauer


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní /sněmovní tisk 137/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Stanislav Juránek
Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Zuzana Ožanová
Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Helena Válková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Koten
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Radek Koten
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Leo Luzar


23. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


31. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


33. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


Sloučená rozprava k bodům 23, 31 a 33 /sněmovní tisky 35, 111 a 117/

Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Helena Válková


24. Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček


25. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček


12. Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Martin Kupka
Náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek


25. Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Dominik Feri
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Válková
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo ve 13.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP