(10.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já myslím, že by bylo dobré, aby se tady trošku zlepšila ta kultura, aby byli lidé připraveni, protože nás to zdržuje. Já nevím, jestli to jsou obstrukce. Vždyť to je hrozná škoda. Pojďme makat. (Potlesk zprava.)

 

(Do sálu přichází paní poslankyně Ožanová.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: A, paní poslankyně. (Poslankyně Ožanová se chystá usednout ke stolku zpravodajů.) Paní poslankyně, tam si nesedejte, pojďte prosím uvést návrh. (Zpravodajka hledá v papírech.) Já tady kdyžtak ten zpravodajský tisk mám. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Omlouvám se trochu za zpoždění.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, zákon o volbách byl projednán v ústavněprávním výboru a byla tam doporučena pouze jedna změna, která je dále rozvedena v nových pozměňovacích návrzích. Od schválení ústavněprávním výborem přibyly v systému minimálně čtyři pozměňovací návrhy. Ústavněprávní výbor doporučil schválení tohoto zákona s pozměňovacím návrhem paní profesorky Válkové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh projednal a doporučuje jej ke schválení Poslanecké sněmovně v předložené podobě. Nemá žádné pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásili poslanci Ferjenčík, Pikal, Výborný a paní poslankyně Langšádlová. Jako první vystoupí pan poslanec Ferjenčík a připravím se já. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my k tomuto tisku předkládáme celkem dva pozměňovací návrhy. Já osvětlím ten první, a to návrh na snížení volební klauzule z 5 % na 4 % hlasů a zrušení aditivní klauzule pro koalice.

Odůvodnění je poměrně jednoduché. Dnes máme 14 volebních krajů. Ty kraje mají něco mezi 6 a 25 poslanci, a pokud máte ten velký kraj, který má 25 poslanců, tak reálná přirozená klauzule je někde okolo těch 4 %. Historicky se stalo například v roce 2006, že Strana zelených získala v Libereckém kraji 9,5 % hlasů a neměla tam žádný mandát a naopak v Moravskoslezském kraji získala něco málo přes 4 % hlasů a měla tam mandát. Nám přijde logické, aby pokud je možné v nějakém kraji získat mandát v případě, kdy tam máte 4 % hlasů, tak aby celostátní klauzule kopírovala tento faktický stav a byla tedy na úrovni 4 %. Mají to například v Rakousku, ve Švédsku, tuším v Dánsku a v dalších evropských zemích. Je to parametrická změna.

Uvědomujeme si, že může dojít právě ke zvýšení počtu stran v Poslanecké sněmovně, a z toho důvodu navrhujeme druhé opatření, a to zrušení aditivní klauzule pro koalice, což umožňuje politickým stranám, aby se lépe integrovaly ještě před volbami, to znamená, aby tam, pokud strany chtějí dělat společnou kandidátku, mít společný poslanecký klub a dělat společně kampaň, nebyla ta bariéra 5+5+5 %, třeba když jsou to tři strany, ale aby tam byla jenom ta stejná bariéra jako ve volbách do Poslanecké sněmovny. Ostatně stejně je to například v komunálních volbách, takže v našem ústavním systému už se tento princip také nachází.

Tímto krokem naopak chceme posílit integraci politického systému, aby nedocházelo k dalšímu tříštění sil. Myslím si, že ten návrh má hlavu a patu, a prosím vás o jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl pan poslanec Ferjenčík. Ještě než dám slovo panu poslanci Pikalovi, tak tady mám tři faktické poznámky - pan poslanec Dominik Feri, Jakub Michálek a pan poslanec Juránek. Faktická poznámka pana poslance Dominika Feriho. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, navázal bych krátce na kolegu Ferjenčíka ve věci zrušení aditivní klauzule. On to nenavrhuje sám, navrhuje to i pan kolega Výborný a v tomto bych poprosil, aby to nezapadlo, jestli by na to mohl pan ministr zareagovat. Nemá asi mandát na to, aby hovořil za svou vládu, ale on sám za sebe, jestli se domnívá, že existence aditivní klauzule v té současné podobě, to znamená po té úpravě za doby opoziční smlouvy, a potom co to Ústavní soud ve svém nálezu jaksi nezrušil a shledal to v souladu s naším ústavním pořádkem, tak jestli mu to takto přijde v pohodě, nebo jestli on sám cítí, že by tam možná mohlo dojít k nějakému snížení, například navrácení do toho stavu před volebními reformami z dob opoziční smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Michálek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem jenom chtěl připomenout, že Piráti dlouho poukazovali na to, že by se měla snížit ta uzavírací klauzule. Teď navrhujeme snížení z 5 % na 4 % a zejména tak činíme vstřícný krok vůči kolegům ze sociální demokracie, aby i po vládním angažmá tato tradiční strana měla svoji reprezentaci v Poslanecké sněmovně. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Juránka. Pana ministra se ptám, jestli bude faktická poznámka, nebo vystoupení s přednostním právem. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já se jenom chci obrátit k té záležitosti uzavírací klauzule, k tomu přechodu z 5 na 4 %. Já jen kvůli argumentaci, která tady bude následovat, chci říci, že ta skutečná uzavírací klauzule ve velkých krajích nejsou 4 %, ale že se limitně blíží 3 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana ministra Metnara. Pane ministře, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. V krátkosti zareaguji na tento návrh. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu volebního zákona týkající se voleb do Poslanecké sněmovny, tak tento předkládaný tisk není vhodným nosičem pro tak zásadní změnu. Ještě s odkazem - neproběhla de facto k tomuto návrhu politická diskuse napříč celým politickým spektrem. Moje stanovisko, jak jsem byl vyzván k reakci, by bylo negativní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní tedy řádně přihlášený pan místopředseda Pikal. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. V zásadě přináším jiný návrh. Já jakoby obecně vítám tenhle návrh, který se snaží sjednotit situaci, vyjasnit některé věci. Vítám například tu věc, že konečně se nebude na odevzdávané kandidátní listině psát věk, ale bude se tam psát datum narození, aby se to nemuselo přepočítávat při každé opravě kandidátní listiny. To někteří kolegové, kteří mají zkušenost s podáváním kandidátních listin, jistě ocení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP