(11.00 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem již řekla při projednávání v prvním čtení, já oceňuji návrh Ministerstva vnitra, snahu zvýšit důvěryhodnost voleb, snahu vytvořit lepší podmínky pro volební komise. Přesto, já jsem středočeský poslanec, a když jsem sledovala, co se odehrálo po posledních volbách do Poslanecké sněmovny, tak mě z toho mrazilo, protože tam došlo opravdu k tak rozsáhlým pochybením, že to dokonce vedlo ke změně mandátu. A určitě ta situace i pro kolegy, kterých se to týkalo, musela být velmi nepříjemná.

Ale co je pro mě více znepokojivé, je to, že to mohlo znedůvěryhodnit volební proces pro voliče, a to si myslím, že je velmi špatně a je v zájmu nás všech, ať už jako politiků, nebo občanů, aby tady byl nastaven takový mechanismus, aby k něčemu takovému do budoucna již nedocházelo, aby se ještě více minimalizovala rizika, že dojde k tak závažným pochybením ze strany volebních komisí, že to může vést až ke změně mandátu. A víte, že chyb tam byla celá řada, že některé si dokonce vysvětlily volební zákon tak, že započítaly preferenční hlasy zkrátka prvním čtyřem, přestože to vůbec z ničeho nevyplývalo.

Já bych chtěla říci také to, že si těch volebních komisí vážím. Jsou to lidé, kteří to mnohdy dělají už dlouhou dobu, jsou to lidé, kteří jsou obětaví, a víme, že jsou a zejména doposud byli velmi špatně oceněni. Takže já bych chtěla říct, že si jich velmi vážím. A navíc my můžeme jako politické strany výrazně ovlivnit to riziko, že snad někde by to mohlo být ovlivněno tím, že budeme napříč politickým spektrem delegovat dostatečné množství lidí do volebních komisí. Určitě je dobrou cestou i navýšit odměny. Ale přes to přese všechno ta pochybení, která vedla k tomu, že musel Nejvyšší správní soud přepočítávat de facto velkou část velkého volebního kraje, si myslím, že byla tak vážná, že ty návrhy, tak jak jsou, úplně neřeší v plném rozsahu eliminaci toho rizika.

Proto jsem připravila pozměňovací návrh, který říká to, že Ministerstvo vnitra jedno procento nahodile vybraných okrsků přepočítá. Vím, že je to práce navíc, vím, že je to věc, která tady doposud nebyla, ale přesto si myslím, že pro jistotu nás jako voličů, pro jistotu nás jako občanů i politiků, pokud nám záleží na důvěře občanů v zastupitelskou demokracii, kde volby jsou tím hlavním nástrojem a mechanismem, jak si vybíráme jako voliči a občané své zástupce, tak si myslím, že pro posílení této důvěry je to správná investice. Nakonec ten Nejvyšší správní soud musel sám, a víte, že to pro ně bylo velmi obtížné, zvládnout přepočítat velké, velké množství okrsků celého Středočeského kraje. Opravdu si myslím, že jsou to možná i nějaké náklady navíc, určitě je to vynaložená práce navíc po nějakou krátkou dobu, ale přesto pro tu jistotu, že se nebude opakovat situace, že by byly zpochybněny výsledky voleb, si myslím, že to stojí za to, a proto jsem vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla poprosit o podporu tohoto návrhu, ke kterému se ještě přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tady mám paní poslankyni Válkovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, v mém pozměňovacím návrhu jde o zdánlivou maličkost, která nicméně nemá tak úplně nepatrné dopady, a proto se pokusím to vysvětlit. Konkrétně jde o to, aby napříště mohli při volbách do zastupitelstev obcí volit i občané, kteří mají na území dotyčné obce takzvaný přechodný pobyt, to je takové naše české specifikum, a jsou občany jiného členského státu Evropské unie. Je to úprava, která platí všude v členských zemích EU. Není na tom nic zvláštního. Samozřejmě starosta, místostarosta musí být občanem České republiky, na tom se nic nemění.

Judikatura našich soudů, která respektuje naše mezinárodní závazky, které v tomto případě podléhají dokonce tomu režimu paragrafu článku 10a Ústavy, takže ty soudy v minulých volbách vyslovily k žádosti takových občanů, kteří se cítili být diskriminováni, že toto právo mají. A abychom zase nemuseli čelit v říjnových volbách obdobnému soudnímu protahování a řešení případů, které můžeme snadno, opravdu snadno upravit, jak to v mém pozměňovacím návrhu je uvedeno, tím, že nepatrně, ale faktickými důsledky změníme příslušný zákon, tak navrhuji, abychom jej tak změnili.

To je obsahem mého pozměňovacího návrhu, který je potom vložený do systému pod číslem 784. Samozřejmě že se k němu přihlásím. Vám jsem ve svém vystoupení jenom chtěla vysvětlit, že jde sice o kosmetickou úpravu, ale je to úprava, kterou by Parlament České republiky měl učinit, abychom se vyhnuli zbytečným soudním řízením, a tím i s tím spojeným nákladům, protože ty nese v takovém případě, obzvláště když už tady ta judikatura je, definitivně a jednoznačně pouze stát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Připomínám, že návrh je potom třeba přednést v podrobné rozpravě. V tuto chvíli nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy, nevypadá to, že by se nám někdo hlásil z místa, takže obecnou rozpravu končím. A chtěl bych se zeptat navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečná slova k obecné rozpravě. Tak prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem byla jenom překvapena některými pozměňovacími návrhy, zvláště návrhem kolegů z klubu Pirátů, protože na ústavněprávním výboru byl všeobecný konsenzus, že u takto technické novely, která upravuje technikálie voleb, nebudeme měnit volební systém, že to se musí projednat zvlášť a že takovéto přílepky zákona nejsou vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím pana ministra se závěrečným slovem.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom krátce zareaguji na předřečníky a na ty návrhy, které zde byly předneseny. Samozřejmě návrh, co se týče těch referend, od pana místopředsedy Pikala, s tímto návrhem opravdu lze souhlasit. Navazuje i na dříve senátní návrh, který již tady byl. Otázka toho dalšího návrhu ohledně uzavíracích klauzulí i volebního čísla, zavedení druhého skrutinia, jde rovněž o zásadní, opravdu zásadní změnu, a tato zásadní změna systému je třeba, aby prošla širší politickou diskusí celým spektrem.

Poslední, byť tomu návrhu rozumím, paní poslankyně Langšádlové. Samozřejmě, kontrola je oblast, kterou by bylo dobré zlepšit. Ministerstvu vnitra bohužel ale nenáleží kontrolovat sčítání výsledků voleb, proto já obecně tomu návrhu rozumím, ale tento návrh by spíše připadal na širší a celkovou novelu. V principu kontrolní mechanismy my neodmítáme, my bychom na tom chtěli pracovat, ale říkám ne v tomto návrhu, který není vhodným nosičem. Proto co se týče posledních návrhů paní poslankyně profesorky Válkové, s těmito návrhy Ministerstvo vnitra souhlasí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za závěrečné řeči. Návrh na vrácení garančnímu výboru nebyl podán, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo je tady přihlášeno pět poslanců, jako první poslanec Ferjenčík. Takže já ho prosím a předávám předsedání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP