(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Nejde tedy o to, že když tady propustíme návrh pod bodem 23, 31 nebo 33, že jsme tady něco přijali. Jde jenom o to, že dál o této věci věcně, odborně a samozřejmě v politické rovině té potřebné minimální shody 120 hlasů diskutujeme a chceme dospět k závěru. Tolik mé úvodní slovo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní žádám o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Když porovnáme ty tři návrhy, o kterých už jsem mluvil u předchozího bodu, tak řekněme, že ten návrh SPD je nejradikálnější, návrh ČSSD naopak nejopatrnější, tak ten návrh KSČM je zhruba někde mezi nimi. Je tam širší okruh otázek, které vyjímá z hlasování. Na druhou stranu má, podobně jako ten návrh SPD, široký okruh subjektů, které mohou referendum vyhlásit. Tam bych doporučil vaší pozornosti, že by vláda mohla vypisovat referenda sama od sebe bez souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu. To mi přijde problematické zvlášť v situaci, kdy je vláda bez důvěry a vlastně by mohla obcházet Sněmovnu skrze referenda. Tam já vidím riziko, které je ostatně i v tom návrhu SPD. Kolega Filip už hovořil o těch povinných referendech. Podle toho komunistického návrhu jsou otázky, o kterých referendum být musí, takže to je asi specifické na tomto návrhu.

Za mě osobně, já bych použil jako nosič raději ten tisk od ČSSD, protože má podle mě nejmenší rizika, ale posoudí to tato Sněmovna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a přerušuji bod 33 ke sloučené rozpravě.

 


Sloučená rozprava k bodům 23, 31 a 33
/sněmovní tisky 35, 111, 117/

Vracíme se k tomu, že pořadí přihlášených k zákonu o referendu je tak, jak bylo v bodě 23, s tím, že nyní má slovo k faktické poznámce paní poslankyně Helena Válková. A věřím, že chápete proč. Já jí nechám jenom ty dvě minuty, pak jsou tam další dva přihlášení k faktické poznámce, a pak budeme pokračovat podle pořadí. Takže paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Je to opravdu těžký, skoro nadlidský úkol, ve dvou minutách se vyjádřit, ale já jsem přihlášená potom do řádné rozpravy. Jenom v úvodu bych vlastně chtěla podtrhnout ten fakt, že jsme přítomni historickému okamžiku, kde se opět po konsenzu několika politických stran dostává na pořad jednání otázka o celostátním referendu. To zaznělo také na tom semináři Možnosti a limity celostátního referenda, jak zde bylo zmíněno, konaného 25. dubna 2018, kde jsme se také shodli, a řekl jste to, pane místopředsedo, velmi konkrétně a přesně na tom, že ani jeden z těch návrhů, které leží teď ve Sněmovně, takto by nebyl optimálním výsledkem legislativního procesu. Ani jeden z nich není prost dost zásadních problémů, nedostatků, které musíme odstranit v rámci legislativního procesu v druhém čtení. Řekl jste i tu formu komplexního pozměňovacího návrhu. Zde se připojuji, že by bylo optimální, kdyby se tohoto úkolu ujala vláda.

Faktickou poznámku jenom. Chci zdůraznit a poděkovat tady, že ještě předtím, než došlo k tomu historickému okamžiku, a opět otevíráme tuto problematiku s nadějí, že se nám podaří ústavní zákon o celostátním referendu prosadit, to byly zejména SPD, KSČM, Piráti, ČSSD, hnutí ANO, které společně v neformální pracovní komisi dohodly postup a zajistily dostatečné kvorum poslanců, abychom měli oprávněné, odůvodněné představy a i řekněme důvěru v to, že tady (upozornění na čas) na půdě Poslanecké sněmovny zákon o ústavním referendu úspěšně prosadíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s další faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Jana Hrnčíře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, návrh poslanců z poslaneckého klubu ČSSD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu, sněmovní tisk 111, považuji za paskvil, neboť občané by podle tohoto návrhu ústavního zákona z dílny ČSSD nemohli referendem schvalovat žádné právní předpisy, ani mezinárodní smlouvy, ani rozhodovat o státním rozpočtu, o daních nebo ustanovování či odvolávání osob z funkcí. K vyvolání referenda by také byl nutný nepřiměřeně vysoký počet podpisů voličů pod peticí a také nepřiměřeně přísné by byly podmínky pro závaznost takového hlasování.

Naše hnutí SPD podalo mnohem demokratičtější návrh zákona, proto tímto podávám návrh na zamítnutí sněmovního tisku 111. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. A další faktickou poznámku pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, rád bych se jenom velmi krátce vrátil k tomu, co bylo zmíněno. My jsme ten bod přerušili někdy v březnu do doby projednání v rámci odborného semináře, o tom tady mluvila paní kolegyně Válková. Já jsem na tom semináři byl a musím tedy opravdu konstatovat, že jsem byl poměrně nemile překvapen, protože jednotliví zástupci odborné veřejnosti z mého pohledu nebyli vybráni vyváženě. Tam zaznívaly příspěvky, které bych řekl, byly zjevně jednostranné, pokud bychom měli vycházet z tohoto odborného semináře. Takže to je jedna věc, která mi vadí.

Druhá věc. Musím také sdělit závěry ze společného jednání obou stálých komisí pro Ústavu, tedy Poslanecké sněmovny i Senátu, kde jsme s kolegy z naší komise vyslechli, řekl bych, velmi jasně sdělené stanovisko zástupců Senátu, které bychom podle mě také měli vzít v potaz, a v situaci, kdy tady máme tři návrhy na zákon o obecném referendu, které jdou zjevně často proti sobě, z toho dva ty návrhy jsou od politických subjektů, které v tuto chvíli připravují nějaké společné vládní angažmá, ať už přímo, či nepřímo, tak se domnívám, že by bylo vhodné tyto věci sjednotit nikoliv formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já se domnívám, že zákon o obecném referendu jako ústavní zákon je tak závažný, že by spíše měl být řešen ještě před prvním čtením, a dovoluji si tedy dát procedurální návrh, aby projednávání všech teď otevřených tří tisků bylo přerušeno do doby, kdy vláda získá důvěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže máme tedy procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat neprodleně. Takže vážení, já tedy zagonguji, svolám všechny poslance do jednacího sálu. Máme nějakou žádost o odhlášení, nebo nemáme? Ano, tak já vás odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já tedy ještě jednou požádám poslance, aby se přihlásili všichni svými hlasovacími kartami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP