(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Zopakuji návrh pana poslance Výborného, o kterém budeme hlasovat. Návrh zní: přerušit projednávání zákonů o referendu do doby získání důvěry současné vlády. (Rušno v sále.) Důvěry vlády, pardon. Současné ne, samozřejmě. Proto jsem se hned taky opravil. Do doby důvěry vlády.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti přerušení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku.

Hlasování číslo 112, přihlášeno 125, pro 27, proti 63, zdrželo se 35. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat ve sloučené rozpravě. Dalšího v pořadí máme pana poslance Ondřeje Veselého. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom v rámci faktické poznámky vaším prostřednictvím vyzvat pana předkladatele návrhu za SPD, aby trošku šetřil slova. Paskvil je podle mě zákon, který je nedokonale zpracovaný, tzn. má závažné závady. Náš zákon zpracovaný je dobře. To, že se mu nelíbí jeho obsah, je jiná věc. Ale prosím, nenazývejte ho paskvilem, to bych chtěl vyzvat napřed.

A poté, pokud jde o tu širokou míru občanů, kteří se musí připojovat do referenda, aby bylo závazné. Samozřejmě je to věc k jednání. My jsme se už nějakými dohodami přiblížili k hranici řekněme 500 tis. voličů, to je i reakce na pana zpravodaje. Nicméně víme, že to je ústavní zákon a musí se k němu připojit i většina Senátu a tam se zdá, že je problém. Takže my se tady na něčem dohodnout můžeme, ale pokud se na něčem dohodneme jenom my a senátoři to nepřijmou, tak vlastně ten zákon opět skončí jako vždycky v propadlišti dějin. Takže prosím, hledejme nejen mezi sebou shodu ústavní, ale i mezi námi a Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A s další faktickou poznámkou vyzývám paní poslankyni Alenu Gajdůškovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jenom rychle a skutečně fakticky. Sociální demokracie návrh ústavního zákona o obecném referendu podává už poosmé, podeváté, kdo ví, jestli nemáme desáté výročí. A tak to skutečně je. Protože to je ústavní zákon, bohužel doposud nám nikdy neprošel. Já věřím tomu, že tentokrát ten návrh zákona projde.

A ještě k debatám o tom, jestli má velké pojistky, nebo malé pojistky, jestli je opatrný, nebo ne, tak si dovolím rychle odcitovat z důvodové zprávy: Navržený ústavní zákon vychází z toho, že na jedné straně není demokracie úplná, není-li součástí ústavního systému možnost, aby o základních otázkách spolurozhodovali občané. Na druhou stranu respektuje skutečnost, že v moderní sofistikované společnosti by pravidelnou formou výkonu státní moci měla být zastupitelská demokracie, zatímco přímá demokracie v podobě referenda by měla být formou výjimečnou, doplňkovou v zastupitelské demokracii, a měla by tedy být užívána jako šafránu, ale se vší vážností býti respektována.

Přimlouvám se tedy, abychom návrh zákona propustili do dalšího čtení, protože o parametrech samozřejmě, o těch podmínkách vyhlášení referenda, jsme schopni jednat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A další s faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom velice bleskově zareaguji na ten údajně nevhodný výběr řečníků. Prof. Gerloch, dr. Hřebejk, dr. Kuba, pan dr. Kudrna plus ti, kteří se mohli v diskusi vyjádřit, nemohou za to, pane poslanče Výborný prostřednictvím pana předsedajícího, že tito odborníci měli shodný názor, že je namístě zabývat se vážně, čili legislativně, návrhem ústavního zákona o celostátním referendu. To je procedurální poznámka.

Mě tedy velmi mrzí, že tady není přítomná paní Kateřina Valachová, předsedkyně stálé komise pro Ústavu, protože hodně na tom také pracovala, a myslím si, že by měla sledovat i průběh toho jednání.

Z té celkové diskuse, která tady začíná nabírat takovou formu spíše kontroverzní a podle mého názoru i kontraproduktivní, se domnívám, že bychom měli nechat prostor pro tento zákon dostatečný a měli bychom vytvořit podmínky, kdy budou všichni, kteří se tím dlouhodobě zabývali, připraveni na to zde vystoupit a referovat i o tom samotném průběhu přípravy a projednávání všech těchto tří návrhů. Myslím, že podmínky pro to, jak ke svému nemilému překvapení zjišťuji, zatím vytvořeny nejsou.

Proto navrhuji, abychom přerušili projednávání všech těchto tří návrhů ústavního zákona o celostátním referendu, ať už jejich názvy se liší, ale jde tedy o tu sloučenou debatu, až do příští schůze Poslanecké sněmovny, do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji. To je procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Takže to je procedurální návrh. A budeme tedy o něm hlasovat. Budeme tedy muset hlasovat o všech třech zákonech postupně, zdali tedy budeme souhlasit s přerušením do příští schůze Poslanecké sněmovny. Takže já opět zagonguji. (Poslanci přicházejí do sálu.) Já jsem se poradil, takže budeme hlasovat jedním hlasováním o všech třech najednou. Já vás odhlásím, přihlaste se prosím znovu hlasovacími kartami. Ještě dobíhají poslanci do jednacího sálu... Myslím, že jsme tady plus minus všichni.

 

Takže já ještě jednou zopakuji to, o čem budeme hlasovat. Paní profesorka Válková navrhla přerušit všechny tři tisky do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo souhlasí, zahajuji hlasování, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 113, přihlášeno 114 poslanců, pro 94, proti 1, zdrželo se 19. Návrh byl přijat. Takže přerušuji tyto tři tisky ohledně referenda do příští schůze.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v programu poslanecké schůze. Dovolte mi přečíst omluvu. V pátek 25. 5., dneska, do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Julius Špičák.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání bodu

 

24.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka a Stanislava Grospiče na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 70/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 11. dubna 2018 na 12. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme odročili projednávání do doby přítomnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Je to na základě usnesení Poslanecké sněmovny č. 189 z 12. schůze Poslanecké sněmovny. Mám informace, že pan ministr se dostaví během chvilky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP