(11.40 hodin)
(pokračuje Kolovratník)

A poslední, jak říkají Angličané, last, but not least, je pozměňovací návrh, který je pěkný, prospěšný a věřím, že bude zajímavý pro většinu řidičů a těch, kteří fandí moderním technologiím a hlavně ekologii. Je to můj návrh na zavedení tzv. ekologických poznávacích značek, těch SPZ. Takže my společně s kolegy z Ministerstva dopravy, není to moje individuální aktivita, to je potřeba říci, společně s kolegy z ministerstva, ale nejen dopravy, ale i životního prostředí jsme připravili finální znění pozměňovacího návrhu, který nově, kolegyně a kolegové, mám z toho radost, zavádí možnost, tak jak už znáte registrační značky na přání, tak nově registrační značky ekologické.

A o čem to je? Ono to odstartuje celou sérii možných budoucích kroků podpory právě elektromobility a čisté bezuhlíkové dopravy. Je to v souladu i s národním akčním plánem čisté mobility. Tímhle mým pozměňovacím návrhem, který věřím, že získá vaši podporu, my popíšeme ta vozidla, dáme možnost, aby si jejich majitelé, ať už to jsou hybridní vozidla, vozidla na palivové články a především asi ta nejznámější elektrovozidla, mohli požádat o SPZ, která bude označena velkými písmeny E a L, bude tedy graficky písmeny i barevně oddělena, takže ten člověk bude na silnici vidět, může i hrdě se přihlásit k tomu, že má ekologické vozidlo. Ale nebude to jenom o nějakém marketingu nebo o tom, že má někdo jinou SPZ. Bude to o tom, že právě vozidla takto viditelně označená budou do budoucna moci mít umožněnu např. jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích, budou moci být osvobozena od časových poplatků za zpoplatněné pozemní komunikace. Budou moci mít speciální parkování výhledově ve městech i povolen vjezd do center těch měst, atd., atd. Takže tohle je vlastně první krok, který umožní všechny ty budoucí, o kterých teď mluvím, aby ta auta byla takto označena.

Logicky řidičům tuto možnost nabídneme za prvé dobrovolně, bude tedy na nich, jestli chtějí nebo nechtějí mít takovou SPZ, a logicky je také osvobodíme od správního poplatku, nebudou muset tedy za to platit žádné velké peníze jako třeba u značky na přání. Aby to měli zdarma, abychom je pozitivně motivovali. Tak věřím, že určitě tenhle bod tady ve Sněmovně bude podpořen. V podrobné rozpravě se pak přihlásím ke konkrétním číslům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jiří Běhounek a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, není pochyb, že přetěžování našich komunikací nadlimitními vozidly zatěžuje nejen dálnice a silnice I. třídy, ale především silnice II. a III. tříd při objíždění. Asociace krajů, dopravní komise, se tomu velmi významně věnovala a při otevření tohoto zákona se domníváme, že bychom měli přispět určitými kroky k zabránění přetěžování. Jedná se podle našeho názoru o celospolečenskou prioritu a domníváme se, že by se měl původní § 38b odst. 5, tzn. platba za přetížené vozidlo a uhrazení nákladů, vrátit. Potom jsou v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se potom v podrobné rozpravě přihlásím, technické novely a záležitosti, které specifikují, jaké jsou povinnosti toho, kdo jízdní soupravu dává dohromady, co všechno mají udělat policisté a jakým způsobem se postupuje při vysokorychlostním a nízkorychlostním vážení. Ten materiál je v systému a já se poté k tomu přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Běhounkovi, a ještě než dám slovo panu kolegu Luzarovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 13.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Jan Kubík od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů. A pan poslanec Třešňák od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já se pokusím krátce uvést své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Jeden historický, tedy historický z pohledu projednávání v hospodářském výboru, který reagoval na potřeby mého kraje. Druhý, který je již po konzultaci s Ministerstvem dopravy a týká se vlastně téhož problému.

První byl historický a je postaven na tom, že nastala mimořádná situace, aspoň z mého pohledu, o které jsem nevěděl, že stávající systém přidělování licencí STK je systém velice - použiji-li výraz zabetonovaný, nebudu asi daleko od pravdy. Jinými slovy, neumožňuje jakékoliv změny mimo matematický model, který je nějak nastaven, a dle mého názoru v době svého vzniku byl to dobrý počin. Bohužel třeba mj. nereaguje vůbec na situaci, kdy mnoho vlastníků dopravních flotil má auta registrovaná v Praze, ale naopak STK a podobné záležitosti ve svém místním regionu. Čili je tady problém, který se ukazuje, že dochází k přehuštění určitých typů STK v krajích, ale přitom vozidlo patří do registru v jiném kraji. A z toho pohledu neodpovídají směrná čísla pro přepočet toho matematického modelu.

Každopádně ta situace nastala z toho důvodu, že se objevila iniciativa Vysoké školy báňské a soukromých podnikatelských subjektů, které chtěly společně vytvořit výzkumné centrum autonomních vozidel. Samozřejmě autonomní vozidla jsou fenomén, nechci vás tím zatěžovat, již na našich silnicích jezdí a je možné koupit autonomní vozidla, která nejenom sama parkují, jak už jste zažili v reklamách, auto samo zajede, ale jsou schopna i sama brzdit před překážkou, sama varovat řidiče před něčím, co se děje na cestě, aniž by on provedl nějaký zásah. Ale technické normy, které upravují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, vůbec nereflektují tento vývoj techniky a neustále se kontroluje pouze účinnost brzd, jestli ten volant nemá vůle, jestli nejsou vymlácené čepy, ale vůbec se nekontroluje systém autonomní bezpečnosti toho vozidla elektronicky. Jinými slovy tady chybí kontrola toho, jestli ten systém ještě po provozu tří, pěti, sedmi let plní parametry, ke kterým byl navržen a v době výroby otestován v rámci řízení k umožnění provozu na pozemních komunikacích. Jinými slovy, nikde není testování a zkoušení vozidla, jestli opravdu zastaví pět metrů před překážkou, když se ta překážka objeví. A technici mi dají za pravdu, že čidla, která kontrolují vzdálenost a měří vzdálenost překážky, stárnou, ty tolerance se můžou zvětšovat postupem doby, provozu atd. Čili se tady otvírá docela vážný problém testovat tato vozidla, jestli ještě umějí to, co je slibováno v rámci záruční doby vozidel.

Mimo jiné jsme vešli v kontakt i s automobilkou Hyundai v našem kraji, která je dokonce lídr... (Odmlka pro nedostatečnou pozornost některých poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. Požádám kolegy, kteří diskutují jiné téma, než je provoz na pozemních komunikacích, aby tak činili mimo sál! Nenuťte mne, abych vás jmenoval. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Leo Luzar: ... která se stala lídrem v autonomních vozidlech a připravuje na náš trh uvedení plně autonomního vozidla, dokonce s pohonem nejenom na elektro, ale i na vodík. V diskusi jsme narazili na to, že ano, oni dávají záruku, dokonce sedmiletou záruku, ale my nevíme, jak ta auta po záruce budou fungovat. V konzultacích na Ministerstvu dopravy ten problém evidují, vnímají ho, ale čekají na reakci Evropy v rámci systému technických kontrol a spoléhají na to, že stanice dostanou povinnost být vybaveny nějakým přístupovým měřicím přístrojem napojeným do palubního systému vozidla, které vyhodnotí. Ano, ono vyhodnotí, jestli to čidlo hlásí, že je v pořádku. Ale už nevyhodnotí to, jestli to čidlo je v toleranci, kterou stanovuje výrobce, protože stárnutím samozřejmě se může dostat úplně mimo.

Jinými slovy, původní myšlenka byla vytvořit testovací dráhu při Vysoké škole báňské, dokonce v nejbližší blízkosti, v prostorech, které jsou kousek od ní, a vytvořit testovací dráhu, kde by bylo možné testovat vozidla, ale ne vozidla dodaná výrobcem, ne vozidla, jak se říká, technicky připravená k testování, ale vozidla po absolvování běžného provozu. Jinými slovy, mít možnost v rámci vědecké práce se zaměřit na vozidla, která absolvují absolutně běžný provoz, který by šel aplikovat, a říci ano, třeba ta spotřeba toho vozidla při běžném městském provozu v průměru činí tolik a tolik, což dneska, jak sami uznáte, z tabulkových hodnot vozů je velice těžké určit, jestli opravdu odpovídají, nebo ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP